تعریف Gemba Walk چیست؟

تعریف Gemba Walk چیست؟. پیاده روی Gemba یک روش مدیریت ایمنی است که در صنایع تولیدی برای افزایش کارایی استفاده می شود. مدیران توسط پیاده سازی سیستم مدیریت پیاده روی Gemba حرکت خود را در سراسر طبقه تولید انجام می دهند تا فرآیند تولید را مشاهده کنند و از کارمندان اطلاعات کسب کنند. هدف از پیاده روی شناسایی فرصت هایی برای کاهش فعالیت های بیهوده و کشف راه های دیگر برای بهبود بهره وری است.

تعریف Gemba Walk چیست؟ - 4 روش یک پیاده روی موثر در سازمان

گواهینامه ایزو 18404 – استاندارد ISO 18404 چیست؟

ISO 18404:2015 استاندارد بین المللی تدوین شده توسط سازمان ISO برای اخذ گواهینامه ناب و شش سیگما است. استاندارد ایزو 18404 روش‌های کمی در بهبود فرآیند، شایستگی‌های مورد نیاز پرسنل کلیدی و سازمان‌های آنها را در رابطه با پیاده‌سازی ناب و شش سیگما، از جمله نقش‌های کمربند سبز شش سیگما، کمربند سیاه شش سیگما و تمرین‌کنندگان ناب تعریف می‌کند.

گواهینامه ایزو 18404 – استاندارد ISO 18404 چیست؟ - رابطه آن با شش سیگما

تعریف اندازه گیری تجزیه و تحلیل بهبود فرآیند کنترل (DMAIC)

اندازه گیری تجزیه و تحلیل بهبود فرآیند کنترل یا DMAIC یک استراتژی کیفیت مبتنی بر داده است که برای بهبود فرآیندها استفاده می شود. این بخشی جدایی ناپذیر از یک ابتکار شش سیگما است، اما به طور کلی می تواند به عنوان یک روش بهبود کیفیت مستقل یا به عنوان بخشی از سایر ابتکارات بهبود فرآیند مانند ناب اجرا شود.

تجزیه و تحلیل بهبود فرآیند کنترل

مزایای گواهی کمربند زرد شش سیگما

گواهینامه کمربند زرد شش سیگما مدرکی است که سطح پایه مهارت یک فرد در روش شناسی شش سیگما، مفاهیم، ابزارها و تکنیک های آن، از جمله رویکرد تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود و کنترل (DMAIC) را به رسمیت می شناسد.

مزایای گواهی کمربند زرد شش سیگما

مزایای گواهینامه کمربند سبز شش سیگما

کمربند سبز شش سیگما، بخشی از شش سیگما، روشی است که برای بهبود کیفیت در سازمان هایی که با تولید یا مدیریت فرآیند سر و کار دارند استفاده می شود. موفقیت شش سیگما بسیاری از افراد را وادار به شرکت در آموزش های حرفه ای شش سیگما کرده است. مزایای آموزشی برای حرفه و حرفه شرکت کنندگان قابل توجه است.

مزایای گواهینامه کمربند سبز شش سیگما

نقشه برداری جریان ارزش: راهنمای کامل

فرآیند نقشه برداری جریان ارزش چیست؟ چه مزایایی دارد؟ در موارد گوناگون آن را استفاده کنید و نحوه پیاده سازی VSM را در عمل بیاموزید. زمانی که متقاعد کردن اینکه شما می‌توانید ارزش مورد نظر مشتریان را فراهم کنید، سخت می‌شود، باید از نقشه برداری جریان ارزش استفاده کنید.

نقشه برداری جریان ارزش

مدیریت کیفیت جامع (TQM) چیست و چرا مهم است؟

مدیریت کیفیت جامع (TQM) فرآیند مستمر شناسایی و کاهش یا حذف خطاها در تولید، ساده‌سازی مدیریت زنجیره تامین، بهبود تجربه مشتری و اطمینان از اینکه کارکنان با آموزش به سرعت عمل می‌کنند، است. هدف مدیریت کیفیت فراگیر این است که همه طرف های درگیر در فرآیند تولید را در قبال کیفیت کلی محصول یا خدمات نهایی مسئول بداند.

مدیریت کیفیت جامع (TQM)

کایزن (بهبود مستمر)

کایزن رویکردی برای ایجاد بهبود مستمر بر اساس این ایده است که تغییرات مثبت کوچک و مداوم می تواند پیشرفت های قابل توجهی را به همراه داشته باشد. به طور معمول، مبتنی بر همکاری و تعهد است و در مقابل رویکردهایی است که از تغییرات اساسی یا از بالا به پایین برای دستیابی به تحول استفاده می کنند. کایزن هسته اصلی تولید ناب و تویوتا وی است. در بخش تولید برای کاهش عیوب، حذف ضایعات، افزایش بهره وری، تشویق هدف و مسئولیت پذیری کارگران و ترویج نوآوری توسعه یافته است.

کایزن (بهبود مستمر)

5S چیست؟

5S سیستمی برای سازماندهی فضاها است تا کار را بتوان به طور موثر، موثر و ایمن انجام داد. این سیستم بر قرار دادن همه چیز در جایی که متعلق به آن است و تمیز نگه داشتن محل کار تمرکز دارد، که باعث می شود افراد بدون اتلاف وقت یا خطر آسیب، کار خود را آسان تر انجام دهند.

5S

شش سیگما: راهنمای جامع برای بهبود کیفیت

شش سیگما (6σ) یک روش مدیریت کیفیت و مجموعه ای از ابزارها است که از تجزیه و تحلیل داده ها برای بهبود فرآیند و کاهش خطا استفاده می کند. در دهه 1980 توسط موتورولا توسعه یافت و از آن زمان توسط بسیاری از سازمان ها در صنایع مختلف گنجانده شده است.

شش سیگما
پیمایش به بالا