تفاوت بین گواهینامه AS9100 و AS9120 چیست؟

در این مقاله به تفاوت بین گواهینامه AS9100 و AS9120 خواهیم پرداخت. استانداردهای هوافضا نه تنها برای رضایت مشتری کار می کنند بلکه به ارائه کیفیت بهتر و تحویل به موقع کمک می کنند. آنها همچنین برای شناسایی مشکل و کاهش خطر استفاده می شوند.

تفاوت بین گواهینامه AS9100 و AS9120 چیست؟ ادامه مطلب »

تفاوت بین گواهینامه AS9100 و AS9120

فرآیندهای ویژه NADCAP برای هوافضا چیست؟

اصطلاح “فرایندهای ویژه” اولین بار توسط ISO (سازمان بین المللی استانداردسازی) ذکر شد که مجموعه ای از استانداردهای بین المللی تضمین کیفیت و مدیریت را منتشر می کند که به سازمان ها کمک می کند تا سیستم های کیفیت خود را مستندسازی، نظارت و بهبود بخشند. هدف تضمین کیفیت استاندارد بهبود رضایت مشتری و عملکرد کلی سازمان است. یکی از الزامات رعایت این استانداردها یک سری فرآیندهای خاص است که برای ارائه خدمات و محصول نیاز به اعتبارسنجی دارد. اما، فرآیندهای ویژه NADCAP برای هوافضا چیست؟

فرآیندهای ویژه NADCAP برای هوافضا چیست؟ ادامه مطلب »

فرآیندهای ویژه NADCAP برای هوافضا
پیمایش به بالا