آشنایی با کنترل های رمزنگاری در امنیت اطلاعات

در این مقاله با کنترل های رمزنگاری در امنیت اطلاعات آشنا خواهید شد. در محیط دیجیتال امروزی که نقض داده ها و تهدیدات سایبری به طور فزاینده ای رایج است، حفاظت از اطلاعات حساس به عنوان اولویت اصلی ظاهر شده است. کنترل های رمزنگاری نقش حیاتی در حفاظت از دارایی های دیجیتال و حفظ یکپارچگی داده ها در سیستم های امنیت اطلاعات ایفا می کنند.

آشنایی با کنترل های رمزنگاری در امنیت اطلاعات

رمزنگاری چیست؟

رمزنگاری فرآیند ایمن سازی ارتباطات و داده ها از طریق تبدیل آنها به شکلی غیرقابل خواندن است که آن را برای افراد غیرمجاز غیرقابل درک می کند. این یک جزء اساسی در محافظت از اطلاعات حساس در برابر دسترسی غیرمجاز و تضمین یکپارچگی آن است.

تاریخچه رمزنگاری به هزاران سال قبل باز می گردد، با تمدن های باستانی از روش های مختلف رمزگذاری برای انتقال پیام های مخفی استفاده می کردند. آنها بعداً به الگوریتم های پیچیده تبدیل شدند.

برخی از انواع رمزنگاری عبارتند از:

 • رمزگذاری – فرآیند تبدیل متن ساده، که داده های ساده و قابل خواندن است، به آنچه که متن رمز شده یا یک فرم رمزگذاری شده نامیده می شود. این شامل استفاده از یک الگوریتم رمزگذاری و یک کلید رمزنگاری برای تبدیل داده ها به فرمت نامشخص است.
 • رمزگشایی – این فرآیند مخالف رمزگذاری است. در اینجا متن رمزگذاری شده با استفاده از یک الگوریتم رمزگشایی و کلید رمزنگاری مناسب به متن ساده تبدیل می‌شود.
 • رمزنگاری کلید متقارن – اغلب به عنوان رمزنگاری کلید مخفی شناخته می شود، از یک کلید واحد برای رمزگذاری و رمزگشایی استفاده می کند. همان کلید مخفی توسط طرف های در ارتباط به اشتراک گذاشته می شود و از ارتباطات ایمن و محرمانه اطمینان حاصل می شود.
 • رمزنگاری کلید نامتقارن – به استفاده از دو کلید مرتبط ریاضی نیاز دارد: یک کلید عمومی که می تواند برای رمزگذاری به اشتراک گذاشته شود و یک کلید خصوصی مخفی برای رمزگشایی. این نوع رمزنگاری به عنوان رمزنگاری کلید عمومی نیز شناخته می شود.
 • توابع هش – اینها روش‌های رمزنگاری هستند که برای تبدیل داده‌ها به رشته‌ای با طول ثابت از کاراکترها به نام مقدار هش یا خلاصه استفاده می‌شوند، که حتی اگر داده‌های ورودی کمی تغییر کند، تغییر می‌کند.

کنترل های رمزنگاری در امنیت اطلاعات

نقش کنترل های رمزنگاری

کنترل‌های رمزنگاری به‌عنوان یک خط دفاعی حیاتی در برابر تهدیدات مختلف، از جمله دسترسی غیرمجاز، نقض داده‌ها، دستکاری، و شنود عمل می‌کنند. با اجرای کنترل های رمزنگاری، سازمان ها می توانند پایه ای امن برای سیستم های امنیت اطلاعات خود ایجاد کنند.

اجرای کنترل های رمزنگاری مزایای متعددی را به همراه دارد، از جمله:

 • محرمانه بودن – کنترل های رمزنگاری تضمین می کند که فقط افراد مجاز می توانند به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشند و از افشای غیرمجاز محافظت می کنند.
 • یکپارچگی داده ها – با استفاده از کنترل های رمزنگاری، سازمان ها می توانند یکپارچگی داده ها را تأیید کرده و هرگونه تغییر یا دستکاری غیرمجاز را شناسایی کنند.
 • اصالت – کنترل‌های رمزنگاری ابزاری را برای تأیید صحت داده‌ها و هویت طرف‌های در ارتباط، جلوگیری از جعل هویت و اطمینان از اعتماد فراهم می‌کنند.
 • عدم انکار – کنترل‌های رمزنگاری، ایجاد امضای دیجیتال را امکان‌پذیر می‌سازد، که شواهدی مبنی بر منشأ و یکپارچگی داده‌های الکترونیکی ارائه می‌دهد و تضمین می‌کند که طرفین نمی‌توانند دخالت خود را در یک معامله انکار کنند.

کنترل‌های رمزنگاری در سناریوهای مختلف کاربرد پیدا می‌کنند و مواردی را در سیستم‌های امنیت اطلاعات از جمله حفاظت از داده‌ها، ارتباطات و حمل و نقل امن، عدم انکار تراکنش‌ها و غیره استفاده می‌کنند.

آشنایی با کنترل های رمزنگاری در امنیت اطلاعات

کنترل های رمزنگاری در ISO/IEC 27001 چیست؟

ISO/IEC 27001 یک استاندارد بین المللی شناخته شده است که یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت خطرات امنیت اطلاعات ارائه می دهد. مجموعه ای از الزامات و بهترین شیوه هایی را که سازمان ها می توانند برای ایجاد، پیاده سازی، حفظ و بهبود مستمر ISMS خود دنبال کنند، تشریح می کند.

رمزنگاری نقش مهمی در چارچوب ISO/IEC 27001 ایفا می‌کند و سازمان‌هایی که به دنبال اجرای ISO/IEC 27001 هستند باید از کنترل‌های رمزنگاری مناسب برای محافظت از دارایی‌های اطلاعاتی خود پیروی کنند.

رمزنگاری به صراحت در ضمیمه A Control 8.24 استاندارد ISO/IEC 27001:2022 به عنوان وسیله ای برای محافظت از اطلاعات ذکر شده است. اهمیت انتخاب و اجرای کنترل های رمزنگاری مناسب برای کاهش خطرات و اطمینان از محرمانه بودن، یکپارچگی و در دسترس بودن دارایی های اطلاعاتی را برجسته می کند.

الزامات کنترل رمزنگاری

در حالی که کنترل‌های رمزنگاری به صراحت در ISO/IEC 27001 ذکر شده‌اند، ISO/IEC 27002 آنها را با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهد و دستورالعمل‌ها و بهترین شیوه‌ها را برای اجرای آنها ارائه می‌کند. چندین الزام مربوط به کنترل های رمزنگاری را مشخص می کند که سازمان ها باید برای برآورده کردن این استاندارد رعایت کنند. این الزامات شامل زمینه هایی مانند:

 • شناسایی ریسک‌ها و کنترل‌های رمزنگاری مناسب – ISO/IEC 27002 بر نیاز سازمان‌ها به انجام ارزیابی‌های ریسک برای شناسایی خطرات بالقوه مرتبط با دارایی‌های اطلاعاتی خود تأکید می‌کند. این ارزیابی‌های ریسک به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا کنترل‌های رمزنگاری مناسب را برای پیاده‌سازی تعیین کنند.
 • مدیریت کلید رمزنگاری – مدیریت موثر کلید برای تضمین امنیت سیستم های رمزنگاری بسیار مهم است. ISO/IEC 27002 سازمان ها را ملزم می کند که رویه های مدیریت کلیدی قوی را بر اساس استانداردها، رویه ها و روش های ایمن ایجاد کنند. این شامل تولید کلید، ذخیره سازی کلید، توزیع کلید، استفاده از کلید، پشتیبان گیری از کلید، بازیابی کلید، و دفع کلید است.
 • الگوریتم‌ها و پروتکل‌های رمزنگاریISO/IEC 27002 شناسایی و استفاده از الگوریتم‌ها و پروتکل‌های رمزنگاری را که امن و به‌طور گسترده پذیرفته شده‌اند تشویق می‌کند. سازمان ها باید قدرت و مناسب بودن الگوریتم های رمزنگاری را بر اساس بهترین شیوه های صنعت ارزیابی کنند.
 • انطباق و ملاحظات قانونی – ISO/IEC 27002 بر اهمیت اطمینان از انطباق منظم با هر گونه الزامات قانونی، مقرراتی یا قراردادی مرتبط با رمزنگاری تأکید می کند.

توسعه یک سیاست کنترل رمزنگاری

برای اطمینان از اجرای مؤثر کنترل‌های رمزنگاری، سازمان‌ها باید یک خط‌مشی کنترلی ایجاد کنند که دستورالعمل‌ها و رویه‌های استفاده از رمزنگاری را در چارچوب امنیت اطلاعات خود مشخص کند.

یک خط مشی کنترل رمزنگاری به عنوان یک سند جامع عمل می کند که سازمان ها را در پیاده سازی و مدیریت مداوم این کنترل ها راهنمایی می کند. برای اطمینان از استفاده صحیح از رمزنگاری و حفظ یک محیط امن، دستورالعمل های واضحی را ارائه می دهد.

برخی از اجزای کلیدی یک سیاست کنترل رمزنگاری عبارتند از:

 • بیانیه سیاست و اهداف
 • نقش ها و مسئولیت ها
 • دستورالعمل های اجرای کنترل های رمزنگاری
 • رویه های مدیریت کلیدی
 • واکنش و گزارش حادثه
آشنایی با کنترل های رمزنگاری در امنیت اطلاعات

کنترل های رمزنگاری ابزارهای ضروری در امنیت اطلاعات هستند که نقش مهمی در حفاظت از داده های حساس و تضمین یکپارچگی و محرمانه بودن اطلاعات ایفا می کنند. درک مفاهیم اساسی رمزنگاری، اهمیت آنها در ISO/IEC 27001، و استفاده مناسب از کنترل‌های رمزنگاری برای سازمان‌هایی که هدفشان ایجاد چارچوب‌های امنیتی اطلاعات قوی است، ضروری است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا