ماتریس ریسک چیست؟

ماتریس ریسک (که نمودار ریسک نیز نامیده می شود) خطرات را در یک نمودار به تصویر می کشد. در نمودار، خطرات بسته به احتمال و اثرات آنها یا میزان آسیب تقسیم بندی شده است تا بدترین سناریو را در یک نگاه مشخص کنیم

ماتریس ریسک چیست؟, شرح در تصویر و مقاله

مقایسه ISO 50001 با ایزو 14001 و ایزو 9001

مقایسه ISO 50001 (سیستم مدیریت انرژی) در مقابل سایر استانداردهای سیستم مدیریت، استاندارد ایزو 50001 به عنوان استاندارد سازمان ISO بر اساس عناصر مشترک سایر استانداردهای سیستم مدیریت ایزو توسعه یافته است. ایزو 50001 سطح بالایی از سازگاری با استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 را تضمین می کند.

مقایسه ISO 50001 با ایزو 14001 و ایزو 9001 + جدول

نحوه انتقال به ISO 14001:2015

نحوه انتقال به ISO 14001:2015, سیستم های کیفیت موجود خود را با الزامات ISO 14001 مقایسه کنید. بازخورد مشتری و تامین کننده را در مورد مدیریت فعلی محیط زیست دریافت کنید. یک تیم پیاده سازی ایجاد کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید. نقش ها، مسئولیت ها و مقیاس های زمانی را ترسیم کرده و به اشتراک بگذارید.

نحوه انتقال به ISO 14001:2015, شرح در تصویر

EMS مخفف چیست؟, PDSA مخفف چیست, 6 عنصر اصلی EMS چیست

EMS چیست و چرا مهم است؟ EMS مخفف Environmental Management System یعنی سیستم مدیریت محیط زیست یکی از استانداردهای مدیریتی سازمان بین المللی ایزو است. این استاندارد به سازمان ها کمک می کند تغییرات زیست محیطی را با کاهش آلودگی و کم کردن اثرات مخرب برای محیط زیست کنترل کنند.

EMS مخفف چیست؟ شرح در تصویر

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 14001,سیستم مدیریت زیست محیط

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 14001 توسط برخی از اشخاص تقاضا می شود. آنها نیاز دارند بدانند چه موضوعاتی در ویرایش 2015 استاندارد ایزو 14001 اضافه شده و مستنداتی برای اخذ گواهینامه ایزو 14001 باید ارائه دهند.

متن فارسی استاندارد ایزو 14001, دانلود متن استاندارد ISO 14001 ویرایش 2015
Scroll to Top