NANDO کیست؟

رویکرد جدید برای تعیین و اعلام سازمان‌ (ها) که با نام NANDO (سازمان ‌های اعلام شده و تعیین‌ شده رویکرد جدید) نیز شناخته می‌شود، سیستمی است که توسط اتحادیه اروپا (EU) برای اطمینان از ایمنی و انطباق محصولات فروخته شده در بازار اتحادیه اروپا توسعه یافته است.

NANDO کیست, شرح در مقاله

IAF کیست

IAF مخفف International Accreditation Forum یعنی انجمن بین المللی اعتبار بخشی است. IAF یک سازمان جهانی غیر انتفاعی می باشد که اعضای آن از نهادهای اعتباربخشی و سایر نهادهای علاقه مند به ارزیابی انطباق در زمینه های سیستم مدیریت، محصول، فرآیندهای اجرایی، خدمات، پرسنل، اعتبارسنجی و راستی آزمایی تشکیل شده است.

IAF کیست, IAF مخفف International Accreditation Forum

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چیست؟

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با نام اختصاری NACI یا سازمان نظام تایید صلاحیت ایران شناخته می شود. NACI مخفف “National Accreditation Center of Iran” یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد.

آشنایی با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران, شرح در تصویر

موسسه استاندارد بریتانیا (BSI)

موسسه استاندارد بریتانیا (BSI) یک سازمان خدماتی است که استانداردها را در طیف گسترده ای از بخش های صنعتی تولید می کند. کدهای عملکرد و مشخصات آن موضوعات مدیریتی و فنی از مدیریت تداوم کسب و کار تا الزامات کیفیت را پوشش می دهد.

موسسه استاندارد بریتانیا (BSI)

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک سازمان بین المللی غیردولتی است که از نهادهای استاندارد ملی تشکیل شده است. این سازمان طیف گسترده ای از استانداردهای اختصاصی، صنعتی و تجاری را توسعه داده و منتشر می کند و از نمایندگانی از سازمان های استاندارد ملی مختلف تشکیل شده است.

سازمان بین المللی استاندارد
Scroll to Top