گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟ چرا مهم است؟ رتبه بندی ساجات

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سند یا مجوز صلاحیت فنی و مالی شرکت های پیمانکاری در حوزه های فنی مهندسی و مشاوره ای است که توسط سازمان برنامه و بودجه برای متقاضیان صادر می شود. رتبه بندی پیمانکاران متغییر است. مثلاً رتبه بندی شرکت های انفورماتیک 7 الی 1 و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری 5 الی 1 است. پیمانکاران برای ورود به مناقصات نیاز به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از ساجات دارند.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست

ممکن است متقاضیان چالش های بیشماری همانند گواهیناصلاحیت پیمانکاری چیست؟، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری برای چه شرکت های صادر می شود؟، مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چقدر است؟ چه مدارکی برای دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری نیاز است؟، شرکت های پیمانکار چگونه رتبه بندی می شوند؟، آیا برای احراز صلاحیت پیمانکاران ممیزی حضوری انجام می شود؟، چه سازمانی شرکت های پیمانکاری را رتبه بندی می کند؟، داشته باشند. اینها عمده سوالات متقاضیان است که تیم فنی شرکت ایران گواه سعی کرده توسط این مقاله به طور کلی به آن بپردازد.

شرکت های پیمانکار جهت ورود به مناقصه می بایست یکسری مدارک و مستندات ارائه دهند. این مستندات فقط گواهینامه ایزو نیست. گواهینامه ایزو سیستم مدیریت شرکت های پیمانکاری را تضمین می کند. اما کارفرمایان نیاز دارند با شرکت هایی وارد قرار داد شوند که توسط یک نهاد دولتی توان فنی، توان مالی و توان ایمنی آنها تضمین شده باشد. سازمان های دولتی همانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت های پیمانکاری را براساس مدارک و مستندات بررسی و آنها را احراز صلاحیت می کنند.

شرکت های پیمانکاری با توجه به نوع فعالیتی که در اساسنامه آنها ثبت شده به دو دسته شرکت های خدماتی و شرکت های فنی مهندسی دسته بندی می شوند. شرکت های خدماتی توسط اداره کار استان ها احراز صلاحیت و شرکت های فنی مهندسی توسط ساجات (سازمان برنامه و بودجه) تایید صلاحیت می شوند و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت می کنند.

اما اینکه نحوه احراز صلاحیت شرکت های پیمانکاری چگونه است و چه گواهینامه ای توسط سازمان های دولتی برای آنها صادر می شود. پیمانکاران برای حضور در مناقصات دولتی می بایست با توجه به نوع فعالیت خود که در اساسنامه ثبت شده اقدام به دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه پیمانکار، رتبه مشاوره، رتبه انفورماتیک) نمایند.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

کاملترین جواب به پرسش “گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟“، سازمان برنامه و بودجه کشور (ساجات) پیمانکاران را از لحاظ کیفیت و کمیت فنی و توان مالی بررسی می کند و در حوزه های مختلف احراز صلاحیت شده رتبه بندی می کند. رتبه بندی پیمانکاران برای صدور گواهینامه صلاحیت براساس مدارک و مستندات فنی و مالی انجام می شود و طبق امتیازی که برای آنها ترخیص داده می شود توان کلی شرکت مشخص شده و گرید بندی می شوند. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مجوز ورود به مناقصات برای پیمانکاران همچنین پیش نیاز اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار است.

مراحل دریافت گواهینامه تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی چگونه است؟, شرح در تصویر

رتبه بندی شرکت های فنی مهندسی شامل مشاور، انفورماتیک، تاسیسات، تجهیزات، عمرانی، ابنیه، آب و فاضلاب و… توسط ساجات براساس توان فنی و مالی پیمانکاران با توجه به مدارک و مستنداتی که در سامانه ساجات بارگذاری می کنند مشخص می شود. شرکت های پیمانکاری برای اولین بار می توانند رتبه 5 پیمانکاری اخذ کنند و در صورت قرارداد فعال ممکن است تا رتبه 4 ارتقاء گرید داشته باشند. شرکت های انفورماتیکی برای اولین بار در صورت قرارداد فعال و رسیدن امتیاز به حد نصاب می توانند تا رتبه 4 ارتقاء گرید داشته باشند. و شرکت های مشاور برای اولین بار می توانند رتبه 3 مشاوره دریافت کنند.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری همان گواهی رتبه بندی پیمانکاران است که توسط سازمان برنامه و بودجه (ساجات) صادر می شود. براساس آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب نامه شماره 166ت725) مورخ 1367/03/17 شمسی و ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور، با توجه به نظام صنفی فنی و اجرایی، برنامه های عمرانی کشور و نحوه اجرای آن به شرکت های پیمانکار واگذار گردید.

شرکت های پیمانکار به دو دسته شرکت های پیمانکار حقوقی و حقیقی دسته بندی می شوند. پیمانکاران براساس مفاد آئین نامه می بایست مدارک و مستندات مربوطه را در سامانه ساجات بارگذاری نمایند و توسط این سازمان رتبه بندی شوند. دستگاه های اجرایی و کارفرمایان برای ارجاع کارهای عمرانی و ساخت ساز ملزم به اجرای مقررات هستند و با شرکت های پیمانکاری وارد قرارداد شوند که موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شده باشند.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط متقاضیان به نام های رتبه پیمانکاری، رتبه بندی شرکت های پیمانکار، گواهینامه رتبه بندی شرکت های فنی مهندسی و انفورماتیکی یا گرید عنوان می شود. شرکت های فنی مهندسی که گروه اعظم پیمانکاری را تشکیل می دهند می بایست جهت احراز صلاحیت فنی، اجرایی و کیفی پروژه ها توسط ساجات تایید صلاحیت می شوند.

بنابراین، سازمان برنامه و بودجه جهت صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و رتبه بندی پیمانکاران و برای بررسی توان فنی، توان مالی و توان کیفیت پیمانکار به مدارک و مستنداتی نیاز دارد. مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاران (رتبه بندی شرکت های پیمانکاری) برای شرکت های پیمانکار تاسیسات و EPC چهار سال و برای شرکت های انفورماتیک دو سال است. قبل از اتمام مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکار، شرکت دریافت کننده باید مستندات خود را از طریق سامانه ساجات به روزرسانی نماید و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری خود را ارتقا و تمدید نماید.

چه شرکت هایی می توانند گواهینامه صلاحیت پیمانکار دریافت کنند؟

شرکت های پیمانکار که موضوع فعالیت آنها در اساسنامه براساس نوع فعالیت ذکر شده در زیر باشد می توانند اقدام به دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری نمایند.

چه شرکت هایی می توانند اقدام به اخذ گواهی صلاحیت اداره کار کنند, شرح در تصویر

عمرانی و راه سازی

پیمانکاران عمرانی و راه سازی که امور مربوطه همانند زیرسازی و روسازی خیابان، بزرگراه، کوچه، محله – باند و محوطه فرودگاه – محوطه بندر – زیرسازی راه آهن – زمین های بازی و استادیوم های ورزشی – محوطه سازی بزرگ – آماده سازی اراضی – احداث ابنیه – خیابان سازی – امور سازه مربوط به راه و راه آهن – احداث آب رو – دیوار حفاظتی بهمن گیر – احداث تونل – جدول کشی خیان و محله – احداث دیوار ساحلی – شمع کوبی – سپر کوبی و کارهای مشابه انجام می دهند می توانند اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری نمایند.

آبیاری و زه کشی

ایجاد کانال های درجه 1 یا 2 آبیاری و زه کشی – تسطیح و بازیابی، بهسازی و احیا اراضی – احداث بند و سیل برگردان – احداث سدهای انحرافی و سدهای مخزنی – احداث شبکه توزیه آب کشاورزی – احداث شبکه جمع آوری آب های سطحی و فاظلاب – احداث ایستگاه های پمپاژ آب، تاسیسات آبگیری – تهیه و نصب کلیه علائم مربوط به توزیع و انتقال آب – حوضچه ها – احداث استخر – احداث مزرعه پرورش ماهی و تکثیر آبزیان.

تاسیسات شهری

 احداث شبکه توزیع آب، گاز و جمع آوری فاضلاب شهری یا روستایی – تاسیس تصفیه خانه – تولید مخازن فلزی آب.

ارتباطات و فناوری اطلاعات

پیمانکارانی که در حوزه مربو ط به مخابرات – صوتی، تصویری و داده ای – ساخت ایستگاه اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده – ساخت شبکه های زیرساختی و خدماتی – شبکه های پستی – شبکه های مخابراتی – شبکه های انتقال سیمی و بی سیم – شبکه رادیو و تلویزیون – شبکه ماهواره ای و اینترنتی فعالیت می کنند می توانند اقدام به اخذ گواهی رتبه بندی ساجات نمایند.

ابنیه و ساختمان

پیمانکاران فعال در حوزه های احداث ساختمان مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی، ورزشی و دیگر ساختمان ها – احداث انبار، آشیانه و سوله فلزی – احداث تعمیرگاه – جایگاه سوخت – پارکینگ طبقاتی – احداث ایستگاه راه آهن، ترمینال و فرودگاه – احداث سیلو می توانند اقدام به دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه نمایند.

احداث ابنیه فلزی، بتنی سنگین

 آشیانه، انبار و پل های فلزی یا بتنی – اسکلت فلزی ساختما نهای مرتفع یا نمای ساختمان فلزی با طراحی خاص – پل بیلی، پل فلزی معلق – احداث برج های مخابرات – دکل های حفاری – سازه های بزرگ یا خاص بتنی با روشهای اجرای پیش ساخته و صنعتی – ساختمان چند طبقه بتنی، پارکینگ چند طبقه یا زیر زمینی – ساخت ایستگاه مترو – اجرای فنداسیون بتنی برای انواع کارخانجات و تاسیسات صنعتی.

تاسیسات و تجهیزات ابنیه

تهیه و نصب تاسیسات سرد یا گرم – تهیه و نصب تاسیسات برق، آب، فاضلاب، گاز و تلفن – تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه، رختشویی، آزمایشگاه، بیمارستان، رستوران، آسانسور و پله برقی – هرگونه نگهداری از تاسیسات.

توزیع و انتقال برق

احداث شبکه برق محوطه – احداث برق روستایی، شهری و منطقه ای و توزیع و انتقال نیرو تا 33 کیلو ولت همراه با احداث ساختمان – نگهداری از سرویس تاسیسات برقی.

پالایشگاه و انتقال نفت

تولید نقت و گاز – احداث پالایشگاه پتروشیمی، نفت و گاز – تاسیسات سرچاهی مربوط به نفت و گاز – خطوط انتقال و تلمبه خانه ها، مخازن و شبکه های نفت و گاز – احداث کارخانجات پتروشیمی، نفت و گاز – احداث و تولید مخازن ذخیره نفت – نصب و احداث خطوط لوله جریانی – تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت کننده فشار گاز – فراوری کردن نفت و گاز – احداث کارخانه گاز مایع.

شرکت های مشاور

مشاوره در زمینه کشاورزی – مشاوره در زمینه مهندسی آب – مشاور در زمینه پست و مخابرات – مشاور در زمینه انرژی – مشاور در زمینه شهرسازی و معماری-  مشاور در زمینه صنعت و معدن – مشاور در زمینه عمرانی – مشاور در زمینه پتروشیمی، نفت و گاز – مشاور در زمینه راه و ترابری – مشاور در زمینه مهندسی مشترک.

اسکله و بندر سازی

احداث اسکله، موج شکن و بند سازی – لایروبی رودخانه – تعمیر کشتی.

احداث تونل

تونل انتقال آب یا فاضلاب – راه آهن – معادن – مترو – سالن های زیرزمینی برای نیروگاه.

مرمت و بازسازی آثار باستانی

اجرای طرح های حفاظت – رفع خطر پاکسازی – مقاوم سازی – مرمت – بهسازی – بازسازی و احیای آثار منقول و غیر منقول فرهنگی و تاریخی.

امور مربوط به انفورماتیک و IT

 برنامه نویسی –  نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه – نصب دوربین مدار بسته – برنامه نویسی به سفارش مشتری- ارایه و پشتیبانی سخت افزاری Male Frame – تولید و ارایه راههای غیر Male Frame – تولید و ارایه دستگاه های جانبی –  تولید و ارایه قطعات و ملزومات – خدمات شبکه های اطلاع رسانی Providers –  شبکه داده های رایانه ای و مخبراتی – امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات – خدمات پشتیبانی – آموزش و پژوهش.

شرکت های پیمانکار EPC، تاسیسات، ابنیه، آب، نفت و گاز توسط سازمان ساجات بین رتبه 5 الی رتبه 1، احراز صلاحیت و گرید بندی می شوند و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت می کنند. رتبه بندی برای شرکت های مشاور بین رتبه 3 الی رتبه 1 می باشد و برای شرکت های انفورماتیک بین رتبه 7 الی رتبه 1 می باشد.

سازمان برنامه و بودجه برای اینکه توان فنی، مالی و کیفی شرکت های پیمانکار را بررسی کند نیاز به مدارک و مستندات مورد تایید دارد. بنابراین ممکن است سوال متقاضیان مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه پیمانکاری یا اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشد.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی) چیست؟

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی) + کلیپ

شرکت های پیمانکاری برای رتبه بندی و دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری نیاز به بارگذاری مدارکی در سامانه ساجات دارد که به شرح زیر می باشد. مدارک فنی شرکت های متقاضی رتبه بندی با توجه به موضوع فعالیت متفاوت است که در مقالات بعدی به صورت تخصصی به آن پرداخته می شود.

مدارک ثبتی شرکت شامل

 1. اساسنامه، اظهارنامه ثبتی، آخرین تغییرات آدرس، آخرین تغییرات موضوع فعالیت و آخرین تغییرات سهامداران و میزان سهام.
 2. روزنامه رسمی تاسیس شرکت و تغییرات.
 3. میزان سهام شرکت و درصد سهم سهامداران.
 4. اجاره نامه رسمی هولوگرام دار یا سند مالکیت.
 5. ارائه تعهد نامه که شرکت کلیه تغیییرات را اعلام کرده.
 6. تصویر صورتجلسه مجمع عمومی که بیانگر صد درصد صاحبان سهام باشد.
 7. تاریخ انتصاب و انقضای هر یک از اعضا هیئت مدیره.

مدارک مالی شرکت شامل

 1. لیست بیمه شرکت به انضمام پرداخت حق بیمه.
 2. لیست حقوق پرسنل شرکت به انضمام پرداخت حقوق.
 3. آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت به انضمام پرداخت علی الحساب آن.
 4. اظهارنامه مالیاتی دو سال منتهی به درخواست رتبه بندی به انضمام پرداخت قطعی یا علی الحساب آن.
 5. پرداخت لیست بیمه پیمان های فعال و حقوق پرسنل.
 6. قراردادهای ایجاد شده که برای هر یک به تفکیک باید موارد زیر اعلام گردد.
  • الف) موضوع پیمان.
  • ب) شرح خدمات.
  • پ) تاریخ انعقاد قرارداد.
  • ت) شماره قرارداد.
  • ج) نحوه ی واگذاری قرارداد توسط کارفرما به پیمانکار.
  • ح) نوع پیمان.
  • خ) وضعیت پیمان.
  • د) تاریخ پایان کار قرارداد.
  • ر) نام دستگاه اجرایی.
  • ز) مبلغ اولیه و الحاقی قرارداد.
  • ه) آخرین مبلغ پیمان.
 7. پیوست قراردادها که باید به شرح زیر اعلام گردد.
  • الف) برای قرارداد دست اول: ابلاغ 25% اضافه یا کسر، ابلاغ تمدید با ابلاغ های مشابه، متمم یا الحاقیه قرارداد و آخرین صورت وضعیت مورد تایید کارفرما.
  • ب) برای قراردادهای دست دوم: تصویر قرارداد دست اول، تصویر قرارداد دست دوم، تصویر پرداخت به قرارداد دسته دوم، تصویر اسناد بیمه طرف قرارداد دسته دوم در کارگاه.
  • پ) در خصوص هر قرارداد جمع مبلغ حق بیمه کارفرما در 36 ماه گذشته، تاریخ آخرین پرداختی.
 8. مفاصاحساب بیمه مربوط به پیمان های اعلام شده در جدول 10 اظهارنامه مالیاتی که به اتمام رسیده اند.
 9. ارائه کد رمزهای مربوط به مدیرعامل و کارشناسان امتیاز آور معرفی شده.
 10. ارائه گواهی تجمیعی بیمه تامین اجتماعی و ارائه کد رمزهای افراد در سایت تامین اجتماعی.
 11. حکم بازنشتگی برای افراد بازنشته.

مدارک فنی شرکت شامل

 1. ارائه مدرک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره که باید دوسوم آنها حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی داشته باشند.
 2. ارائه مدارک شناسایی و کارت پایان خدمت برای مدیرعامل و کارشناسان امتیاز آور و اعضا هئیت مدیره.
 3. ارائه رزومه مدیرعامل و کارشناسان امتیاز آور.
 4. مدارک دوره آموزشی کوتاه مدت افراد فنی.
 5. تکمیل فرم های اعلام شده همانند فرم شماره 600.

متقاضیان اخذ رتبه پیمانکاری توجه کنند که برای صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکار سازمان برنامه و بودجه کشور به کلیه مدارک و مستندات نیاز دارد و چنانچه نواقصی وجود داشته باشد همانند عدم مدرک تحصیلی مرتبط و یا عدم ارائه سوابق کاری مرتبط، هیچگونه رسیدگی توسط کارشناس ساجات روی پرونده شما انجام نمی شود. بنابراین پیشنهاد می شود قبل از تکمیل فرم درخواست اخذ گواهینامه و رتبه بندی شرکت های فنی مهندسی توسط ساجات چک لیست مدارک را از ما بخواهید.

مراحل دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی پیمانکاران) چگونه است؟

متقاضیان رتبه بندی و اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری برای دریافت گواهی رتبه بندی باید مدارک و مستندات خود را به صورت فایل اسکن و تماماً کپی برابر اصل به همراه فرم شماره 600 که می بایست به صورت محضری تایید گردد، در سامانه ساجات بارگذاری کنند.

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار چگونه است؟

پس از بارگذاری مدارک پرونده شما در 5 مرحله توسط کارشناسان ساجات بررسی می گردد و در صورت تایید مدارک امتیاز شما مشخص می شود. با توجه به شاخص امتیاز به دست آمده و قراردادهایی که اعلام کردید رتبه بندی شما در شاخه های کاری مرتبط مشخص می شود.

شما می توانید تمامی امتیازات را برای یک شاخه در نظر بگیرید که رتبه بهتری دریافت کنید. توجه کنید برای اولین بار و در صورتیکه قرارداد فعال نداشته باشید فقط می توانید رتبه 5 دریافت کنید. پس از تعیین رتبه پرونده شما جهت بررسی مدارک فیزیکی به دیبر صلاحیت ساجات ارجاع داده می شود. چنانچه دبیر صلاحیت رتبه بندی شما را تایید نماید، صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط برنامه و بودجه انجام می گردد.

همانطور که قبلاً گفته شد اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاری برای مدت 4 سال است البته برای شرکت های انفورماتیک مدت زمان اعتبار گواهی صلاحیت پیمانکاران دو سال می باشد و پیمانکار بعد از چهار یا دوسال به شرط تکمیل بودن مدارک و مستندات می تواند اقدام به تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری نماید. شرکت های پیمانکار که رتبه بندی شده اند بعد از گذشت یک سال از تاریخ صدور اولیه می توانند اقدام به ارتقا رتبه پیمانکاری نمایند.

رتبه بندی و صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکار برای شرکت های متقاضی با توجه به نوع فعالیت به دسته های زیر تقسیم بندی می شود.

 1. رتبه پیمانکاری آب و ابنیه.
 2. رتبه پیمانکاری پیمانکاران EPC.
 3. رتبه پیمانکاری شرکت های مشاوره.
 4. رتبه پیمانکاری تاسیسات.
 5. رتبه پیمانکاری شرکت های انفورماتیک.

سایت استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

معمولاً کارفرمایان سوال دارند، “برای استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری کدام سایت مراجعه کنیم؟”. سازمان برنامه و بودجه کشور سایت https://sajarhttps://sajar.mporg.ir/.mporg.ir/ وارد شوید. شما برای استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باید شناسه ملی شرکت را داشته باشید. شناسه ملی شرکت پیمانکاری را در کادر معرفی شده ثبت و جستجو را کلیک نمایید.

پس سرچ و جستجو براساس شناسه ملی ساجات در قسمت اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت دارنده گواهینامه صلاحیت پیمانکاری را شامل نام شرکت، شناسه ملی، شناسه مالیاتی، استان محل ثبت شرکت، نوع گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، محل صدور، وضعیت گواهینامه، تاریخ صدور گواهینامه و تاریخ انقضاء گواهینامه درج شده است. شما با کلیک روی نام شرکت اطلاعات کاملی از رتبه های دریافت شده و گروه های شغلی احراز صلاحیت شده با کارهای مجاز را مشاهده می کنید.

سایت استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و نحوه استعلام گواهینامه رتبه بندی شرکت های فنی مهندسی توسط سامانه ساجات از طریق کلیپ بالا قابل مشاهده است. بنابراین برای کسب اطلاعات کاملتر از نحوه استعلام و سایت استعلام صلاحیت پیمانکاری کلیپ بالا را مشاهده بفرمایید.

شما می توانید آیین نامه و شرایط رتبه هر یک از این شرکت ها را توسط همین سایت در منو آیین نامه ها دانلود و مطالعه فرمایید.

سایت و نحوه استعلام گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتب بندی)

سازمان برنامه و بودجه کشور سایت https://sajarhttps://sajar.mporg.ir/.mporg.ir/  وارد شوید. شما برای استعلام گواهینامه باید شناسه ملی شرکت را داشته باشید. شناسه ملی شرکت پیمانکاری را در کادر معرفی شده ثبت و جستجو را کلیک نمایید. پس سرچ و جستجو براساس شناسه ملی ساجات در قسمت اطلاعات شرکت اطلاعات شرکت دارنده گواهینامه رتبه را شامل نام شرکت، شناسه ملی، شناسه مالیاتی، استان محل ثبت شرکت، نوع گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، محل صدور، وضعیت گواهینامه، تاریخ صدور گواهینامه و تاریخ انقضاء گواهینامه درج شده است.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مجوز ورود به مناقصات برای پیمانکاران همچنین پیش نیاز اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار است. سازمان برنامه و بودجه کشور (ساجات) پیمانکاران را از لحاظ کیفیت و کمیت فنی و توان مالی بررسی می کند و در حوزه های مختلف احراز صلاحیت شده رتبه بندی می کند. رتبه بندی پیمانکاران برای صدور گواهینامه صلاحیت براساس مدارک و مستندات فنی و مالی انجام می شود و طبق امتیازی که برای آنها ترخیص داده می شود توان کلی شرکت مشخص شده و گرید بندی می شوند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا