میانگین وزنی در مقابل FIFO در مقابل LIFO: تفاوت چیست؟

FIFO تمایل دارد قیمت های فعلی بازار را بهتر منعکس کند. LIFO بهتر هزینه های جاری را با درآمد تطبیق می دهد و پوششی در برابر تورم ایجاد می کند. انتخاب از میان میانگین موزون هزینه، FIFO یا LIFO می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ترازنامه و صورت درآمد کسب‌وکار داشته باشد.

FIFO در مقابل LIFO

میانگین وزنی در مقابل FIFO در مقابل LIFO: یک مرور کلی

هنگامی که زمان آن فرا می رسد که کسب و کارها موجودی خود را محاسبه کنند، مشاغل ممکن است از سه روش اصلی حسابداری زیر استفاده کنند:

 • حسابداری میانگین موزون بهای تمام شده
 • حسابداری First in, first out (FIFO).
 • حسابداری آخرین ورود، اولین خروج (LIFO).

هر یک از این سه روش متکی به روش متفاوتی برای محاسبه موجودی کالا و بهای تمام شده کالا است. بسته به موقعیت، هر یک از این سیستم ها ممکن است مناسب باشند.

نکات کلیدی:

 • هنگامی که زمان آن فرا می رسد که کسب و کارها برای حسابداری موجودی خود می رسند، آنها معمولاً از یکی از سه روش مختلف حسابداری اولیه استفاده می کنند: روش میانگین وزنی. روش اول ورود، اول خروج (FIFO)؛ یا روش آخرین ورود، اولین خروج (LIFO).
 • روش میانگین موزون معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که اقلام موجودی به قدری در هم تنیده شده باشند که تخصیص هزینه خاص به یک واحد منفرد دشوار می شود.
 • روش حسابداری اول ورود، اولین خروج (FIFO) متکی بر یک فرض جریان هزینه است که هزینه ها را از حساب موجودی حذف می کند، زمانی که یک کالا در موجودی شخصی با هزینه های متفاوت در طول زمان خریداری شده است.
 • روش حسابداری آخرین ورود، اولین خروج (LIFO) فرض می کند که آخرین اقلام خریداری شده اولین اقلامی هستند که فروخته می شوند.

میانگین وزنی

روش میانگین موزون، که عمدتاً برای تخصیص هزینه متوسط تولید به یک محصول معین استفاده می‌شود، معمولاً زمانی استفاده می‌شود که اقلام موجودی آنقدر در هم تنیده شده باشند که تخصیص هزینه خاص به یک واحد منفرد دشوار می‌شود. این اغلب زمانی اتفاق می افتد که اقلام موجودی مورد نظر با یکدیگر یکسان باشند. علاوه بر این، این روش فرض می کند که یک فروشگاه همه موجودی های خود را به طور همزمان می فروشد.

برای استفاده از مدل میانگین وزنی، هزینه کالاهایی که برای فروش در دسترس هستند را بر تعداد آن واحدهایی که هنوز در قفسه هستند تقسیم می‌کنیم. این محاسبه میانگین موزون هزینه هر واحد را به دست می‌دهد – رقمی که سپس می‌تواند برای تخصیص هزینه به موجودی نهایی و بهای تمام شده کالای فروخته شده استفاده شود.

نکته: در حالی که روش میانگین وزنی یک اصل حسابداری پذیرفته شده است، این سیستم پیچیدگی لازم برای ردیابی موجودی های FIFO و LIFO را ندارد.

اولین ورود، اولین خروج (FIFO)

روش حسابداری اول ورود، اولین خروج (FIFO) متکی بر یک فرض جریان هزینه است که هزینه ها را از حساب موجودی حذف می کند، زمانی که یک کالا در موجودی شخصی با هزینه های متفاوت در طول زمان خریداری شده است.

هنگامی که یک کسب و کار از FIFO استفاده می کند، زمانی که یکی از آن اقلام فروخته می شود، قدیمی ترین هزینه یک کالا در موجودی کالا حذف می شود. این قدیمی ترین هزینه به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالای فروخته شده در صورت سود و زیان گزارش می شود.

آخرین ورود، اولین خروج (LIFO)

روش حسابداری آخرین ورود، اولین خروج (LIFO) فرض می کند که آخرین اقلام خریداری شده اولین اقلامی هستند که فروخته می شوند. با این تکنیک حسابداری، هزینه های قدیمی ترین محصولات به عنوان موجودی گزارش می شود. باید درک کرد که اگرچه LIFO آخرین هزینه‌ها را با فروش در صورت سود و زیان مطابقت می‌دهد، جریان هزینه‌ها لزوماً با جریان واحدهای فیزیکی مطابقت ندارد.

به طور کلی، FIFO در زمان افزایش قیمت ها ترجیح داده می شود، به طوری که هزینه های ثبت شده کم و درآمد بیشتر است. برعکس، LIFO در شرایط اقتصادی که نرخ‌های مالیاتی بالا هستند، ترجیح داده می‌شود، زیرا هزینه‌های اختصاص داده شده بیشتر و درآمد کمتر خواهد بود.

میانگین وزنی در مقابل FIFO در مقابل LIFO: یک مثال

این مثال را در نظر بگیرید: فرض کنید شما صاحب یک فروشگاه مبلمان هستید و 200 صندلی را به قیمت هر واحد 10 دلار خریداری می کنید. ماه بعد، شما 300 صندلی دیگر را به قیمت هر واحد 20 دلار خریداری می کنید. در پایان یک دوره حسابداری، فرض کنید در مجموع 100 صندلی فروخته اید. میانگین موزون هزینه ها با استفاده از ملاحظات FIFO و LIFO به شرح زیر است:

 • 200 صندلی به قیمت 10 دلار برای هر صندلی = 2000 دلار
 • 300 صندلی به قیمت هر صندلی 20 دلار = 6000 دلار
 • تعداد کل صندلی = 500

میانگین متوسط هزینه

 • هزینه یک صندلی: 8000 دلار ÷ 500 = 16 دلار برای هر صندلی
 • بهای تمام شده کالای فروخته شده: 16 × 100 = 1600 دلار
 • موجودی باقیمانده: 16 × 400 دلار = 6400 دلار

هزینه اولین ورود، اولین خروج (FIFO).

 • بهای تمام شده کالای فروخته شده: 100 صندلی فروخته شده × 10 دلار = 1000 دلار
 • موجودی باقیمانده: (100 صندلی × 10 دلار) + (300 صندلی × 20 دلار) = 7000 دلار

هزینه آخرین ورود، اولین خروج (LIFO).

 • بهای تمام شده کالای فروخته شده: 100 صندلی فروخته شده × 20 دلار = 2000 دلار
 • موجودی باقیمانده: (200 صندلی × 10 دلار) + (200 صندلی × 20 دلار) = 6000 دلار

چرا کسب و کارها از میانگین موزون هزینه استفاده می کنند؟

شرکت‌ها از روش میانگین موزون هزینه استفاده می‌کنند، زیرا ساده‌ترین روش از سه روش حسابداری است.

همچنین، روش میانگین موزون بهای تمام شده، نوسانات بهای تمام شده موجودی را در نظر می گیرد. این کار را با میانگین کردن هزینه موجودی در دوره مربوطه انجام می دهد. این به مشاغل کمک می کند تا تأثیر تغییرات شدید قیمت را کاهش دهند.

در نهایت، میانگین موزون بهای تمام شده موقعیت واضح تری از هزینه های کالاهای فروخته شده را فراهم می کند، زیرا تمام واحدهای موجودی موجود برای فروش را در نظر می گیرد. این به کسب و کارها نمایش بهتری از هزینه های کالاهای فروخته شده می دهد.

چرا کسب‌وکارها باید از ابتدا به داخل، اول خارج (FIFO) استفاده کنند؟

کسب و کارها از روش FIFO استفاده می کنند زیرا قیمت های فعلی بازار را بهتر منعکس می کند. این امر با ارزش گذاری موجودی باقی مانده به قیمت آخرین خریدها به دست می آید. روش FIFO می تواند به اطمینان حاصل شود که موجودی بیش از حد یا کمتر اعلام نشده است.

همچنین، از طریق تطبیق موجودی هزینه کمتر با درآمد، روش FIFO می‌تواند بدهی مالیاتی کسب‌وکار را در زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش است به حداقل برساند.

چرا کسب‌وکارها از آخرین ورود، اولین خروج (LIFO) استفاده می‌کنند؟

کسب‌وکارها از روش LIFO برای کمک به تطبیق بهتر هزینه‌های جاری با درآمدشان استفاده می‌کنند. این به ویژه در صنایعی که تغییرات مکرر در هزینه موجودی وجود دارد مفید است. این به این دلیل حاصل می شود که روش LIFO فرض می کند که جدیدترین اقلام موجودی ابتدا فروخته می شود.

دلیل دیگری که چرا کسب و کارها از LIFO استفاده می کنند این است که در دوره های تورم، روش LIFO موجودی هزینه بالاتر را با درآمد مطابقت می دهد. این امر بدهی مالیاتی یک کسب و کار را به حداقل می رساند.

در نهایت، روش LIFO می تواند به عنوان پوششی در برابر تورم عمل کند. با توجه به اینکه بهای تمام شده موجودی کالا بر اساس آخرین خریدها است، این هزینه ها به احتمال زیاد منعکس کننده قیمت های تورمی بالاتر هستند.

نتیجه گیری

سه روش برای تعیین بهای تمام شده کالای فروخته شده و ارزش موجودی کالا وجود دارد: حسابداری میانگین موزون بهای تمام شده. حسابداری اولین در، اولین خروجی (FIFO). و آخرین حسابداری در، اولین خروجی (LIFO).

حسابداری بهای تمام شده میانگین موزون میانگین بهای تمام شده تمام واحدهای موجودی موجود برای فروش در یک دوره مربوطه را محاسبه می کند، که سپس برای تعیین بهای تمام شده کالای فروخته شده و ارزش موجودی نهایی استفاده می شود. این روش ساده ترین روش برای استخراج است.

روش FIFO فرض می‌کند که قدیمی‌ترین واحدهای موجودی ابتدا فروخته می‌شوند، در حالی که روش LIFO فرض می‌کند که جدیدترین واحدهای موجودی ابتدا فروخته می‌شوند. FIFO تمایل دارد قیمت های فعلی بازار را بهتر منعکس کند. LIFO بهتر هزینه های جاری را با درآمد تطبیق می دهد و پوششی در برابر تورم ایجاد می کند.

انتخاب از میان هزینه میانگین موزون، FIFO یا LIFO می تواند تأثیر قابل توجهی بر ترازنامه و صورت درآمد کسب و کار داشته باشد. کسب‌وکارها هر روشی را بر اساس ماهیت کسب‌وکار، صنعتی که کسب‌وکار در آن در حال فعالیت است و شرایط بازار انتخاب می‌کنند. تصمیماتی مانند انتخاب روش حسابداری موجودی می تواند به کسب و کارها کمک کند تا تصمیمات کلیدی در رابطه با قیمت گذاری محصولات، خرید کالاها و ماهیت خطوط تولید خود بگیرند. بهای تمام شده موجودی یک جزء حیاتی در مدیریت امور مالی یک کسب و کار است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا