3 تفاوت بین استاندارد و کیفیت را بدانید

تفاوت بین استاندارد و کیفیت چیست؟ استاندارد به دستورالعمل‌ها و مشخصاتی اشاره دارد که حداقل الزامات یک سیستم، خدمات، یا محصول را برای اطمینان از کارایی و ایمنی تعیین می‌کند. در مقابل، کیفیت به برتری کلی، تناسب با هدف، و درجه رضایتی اشاره دارد که یک محصول یا خدمت به کاربران خود ارائه می‌دهد.

3 تفاوت بین استاندارد و کیفیت

نقش استانداردها در سازمان‌ها

استانداردها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا با فراهم آوردن چشم‌انداز، درک، رویه‌ها، و واژگان مشترک، انتظارات ذینفعان را برآورده سازند. این استانداردها با ارائه توصیفات و اصطلاحات دقیق، مبنایی عینی و معتبر برای برقراری ارتباط و انجام تجارت برای سازمان‌ها و مصرف‌کنندگان فراهم می‌آورند.

کاربرد استانداردها در سازمان‌های تولیدی

سازمان‌ها، به‌ویژه واحدهای تولیدی، از استانداردها برای:

 1. ارضای نیازهای کیفی مشتریان،
 2. اطمینان از ایمنی محصولات و خدمات،
 3. رعایت مقررات،
 4. دستیابی به اهداف زیست‌محیطی،
 5. محافظت از محصولات در برابر شرایط آب و هوایی یا سایر شرایط نامطلوب، و
 6. اطمینان از تعریف و کنترل فرآیندهای داخلی استفاده می‌کنند.

تعریف و مفهوم استاندارد

استاندارد چیست؟ استاندارد، مجموعه‌ای از قوانین، شرایط، یا الزامات تجویز شده است که در مورد تعاریف اصطلاحات، طبقه‌بندی اجزا، مشخصات مواد، عملکرد، یا عملیات، تعیین رویه‌ها، یا اندازه‌گیری کمی و کیفی در توصیف مواد، محصولات، سیستم‌ها، خدمات یا عملکردها به کار می‌رود.

کاربرد استانداردها

استانداردها اسناد داوطلبانه‌ای هستند که با هدف تضمین ایمنی، سازگاری، و قابلیت اعتماد محصولات، خدمات و سیستم‌ها، مشخصات، رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی را تعیین می‌کنند. این استانداردها موضوعات گوناگونی را شامل می‌شوند که می‌تواند شامل محصولات مصرفی، محیط زیست، ساخت‌وساز، انرژی، خدمات آب و بسیاری دیگر باشد.

تطابق استانداردها با فناوری‌های جدید

برای اطمینان از هماهنگی با پیشرفت‌ها و تحولات فناوری، استانداردها به طور مرتب توسط کمیته‌های فنی و سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

انواع استانداردها

سه دسته استاندارد وجود دارد:

استاندارد بین‌المللی

این استانداردها توسط سازمان‌هایی مانند ISO، IEC، و ITU ایجاد شده و برای استفاده در سطح ملی توسط کشورها طراحی می‌شوند. سازمان استاندارد ایران نیز از توسعه و پذیرش استانداردهای بین‌المللی استقبال می‌کند.

استاندارد منطقه‌ای

این دسته از استانداردها توسط مناطق خاصی مانند اتحادیه اروپا (استانداردهای EN) تهیه و تدوین می‌شوند.

استاندارد ملی

استانداردهای ملی توسط نهادهای استاندارد ملی مانند سازمان استاندارد ایران یا سایر نهادهای معتبر توسعه یافته‌اند. استانداردهایی که تحت نام سازمان استاندارد ایران توسعه می‌یابند، ممکن است در ایران ایجاد شده یا بر اساس استانداردهای بین‌المللی و دیگر استانداردها باشند.

مزایای استفاده از استانداردها

استانداردها به معنای ارائه ارزش بهتر برای همه هستند. آن‌ها کیفیت و ثبات محصولات و خدمات را تضمین می‌کنند و به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان اطمینان بیشتری می‌دهند. استانداردها همچنین به اقتصاد، بهبود سلامت و ایمنی، حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء کیفیت زندگی کمک می‌کنند.

شش مزیت کلیدی استانداردها:

 1. افزایش اعتماد به نفس: کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان مطمئن هستند که محصولات و خدمات ایمن، قابل اعتماد و مناسب برای هدف هستند.
 2. افزایش نوآوری: استانداردها به عنوان پایه‌ای برای ایده‌های جدید عمل می‌کنند و می‌توانند با توجه به تغییرات جهان تطبیق یابند.
 3. مزیت رقابتی برای محصولات: محصولات مطابق با استانداردهای ایران ارزش افزوده به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند.
 4. کاهش موانع تجارت بین‌المللی: استانداردها به فروش و استفاده جهانی محصولات کمک می‌کنند.
 5. کاهش تشریفات اداری: استانداردها به هماهنگی قوانین و کاهش هزینه‌های تجاری کمک می‌کنند.
 6. کمک به رونق کسب‌وکار: استانداردها به ساده‌سازی معاملات تجاری و کاهش ریسک کمک می‌کنند.

تعریف و مفهوم کیفیت

مفهوم کلی کیفیت

کیفیت را می‌توان به معنای «عملکرد بر اساس انتظارات» و «مناسب برای کارکرد» تعریف کرد. اگر محصول یا خدماتی از نظر عملکرد، دوام، ظاهر، و هدف مورد نظر، نیازهای مشتری را برآورده سازد، دارای کیفیت خوبی است.

استانداردهای بین‌المللی کیفیت

استانداردهای بین‌المللی کیفیت شامل:

 • ISO 8402: تعاریف کیفیت
 • ISO 9000: استانداردهای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت
 • ISO 9001: سیستم‌های کیفیت – مدل برای تضمین کیفیت در طراحی، تولید، نصب و سرویس
 • ISO 9002: سیستم‌های کیفیت – مدل برای تضمین کیفیت در تولید و نصب
 • ISO 9003: سیستم‌های کیفیت – مدل برای تضمین کیفیت در بازرسی و آزمایش نهایی
 • ISO 9004: مدیریت کیفیت و عناصر سیستم‌های کیفیت – دستورالعمل‌ها
مدیر ارشد مالی (CFO)

تعریف ISO 8402 از کیفیت

ISO 8402 کیفیت را به عنوان «کلیت ویژگی‌ها و خصوصیات یک محصول یا خدمت که بر توانایی آن در برآوردن نیازهای اعلام شده یا ضمنی تأثیر می‌گذارد» تعریف می‌کند. این استاندارد با یادداشت‌هایی کیفیت را تفصیلی‌تر توضیح می‌دهد و اشاره می‌کند که کیفیت صرفاً به منظور بیان درجه‌ای از برتری استفاده نمی‌شود.

نقش ISO 9000 در تعریف کیفیت

ISO 9000 به تمایزات و روابط متقابل بین مفاهیم اصلی کیفیت می‌پردازد و دستورالعمل‌هایی برای انتخاب و استفاده از سری استانداردهای ISO 9000 در مورد سیستم‌های کیفیت ارائه می‌دهد. همراه با ISO 9004، این استاندارد راهنمایی‌هایی در مورد مدیریت کیفیت برای سازمان‌ها ارائه می‌دهد. بحث خاص در مورد کیفیت در موضوعات قراردادی نیز مطرح است، جایی که جنبه‌های کیفیتی برای کمک به انتخاب شرایط مناسب بیان می‌شود.

تفاوت بین استاندارد و کیفیت

استانداردها: مشخصات و دستورالعمل‌ها

 • مشخصات: استانداردها شامل مشخصات، دستورالعمل‌ها، و الزامات از پیش تعریف‌شده‌ای هستند که حداقل معیارهایی را برای انطباق محصولات، خدمات یا فرآیندها مشخص می‌کنند. این معیارها می‌توانند شامل ایمنی، کارایی، ابعاد و سایر جنبه‌ها باشند.
 • دستورالعمل‌های خارجی: استانداردها غالباً توسط نهادهای بین‌المللی مانند ISO یا انجمن‌های صنعتی ایجاد می‌شوند و به منظور ایجاد یکنواختی و ثبات در صنایع مختلف طراحی می‌شوند.
 • تمرکز بر انطباق: اصلی‌ترین هدف استانداردها ایجاد یک معیار پایه برای انطباق است و برای رسیدن به این معیارها یا رعایت مقررات خاص عمل می‌کنند.

کیفیت: تعالی و رضایت

 • تعالی و رضایت: کیفیت یک مفهوم گسترده‌تر و ذهنی‌تر است که شامل برتری کلی، تناسب با هدف و رضایتی که محصول یا خدمات به کاربران یا مشتریان ارائه می‌دهند، می‌شود.
 • تمرکز داخلی و خارجی: کیفیت هم بر رعایت استانداردهای خارجی مانند ISO 9001 و هم بر ارائه محصولات و خدماتی که نیازها و انتظارات مشتریان را برآورده می‌کنند، تمرکز دارد.
 • بهبود مستمر: مدیریت کیفیت بر بهبود مستمر تاکید دارد و شامل فرآیندها، روش‌ها و اصولی است که برای ارتقای کیفیت و رضایت مشتریان طراحی شده‌اند.

رابطه بین استانداردها و کیفیت

تعریف رابطه دو جانبه

رابطه بین استانداردها و کیفیت مانند یک خیابان دو طرفه است. استانداردها مسیر و الزامات اساسی را برای اطمینان از انطباق تعریف می‌کنند، در حالی که کیفیت تضمین می‌کند که عبور از این مسیر به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.

نقش استانداردها در ایجاد سیستم کیفیت

استانداردهایی مانند ISO 9001 زمینه‌ساز سیستم‌های مدیریت کیفیت هستند. انطباق با این استانداردها اطمینان می‌دهد که سازمان‌ها دارای فرآیندهای محکم برای ارائه کیفیت ثابت هستند. با این حال، رعایت صرف استانداردها به تنهایی کیفیت برتر را تضمین نمی‌کند.

تأثیر مدیریت کیفیت در تعالی

مدیریت کیفیت، شامل مجموعه‌ای از اصول، روش‌ها و شیوه‌های مدیریتی، نیروی پیش‌برنده در رسیدن به تعالی است. هدف آن بهبود مستمر، شناسایی و اصلاح مشکلات و افزایش رضایت مشتری است. مدیریت کیفیت همراه با استانداردها کار می‌کند تا اطمینان حاصل کند که محصولات یا خدمات نه تنها با استانداردهای مشخص شده مطابقت دارند، بلکه با هدف تعالی مشتری نیز همسو هستند.

نتیجه‌گیری: تمایز بین استاندارد و کیفیت

در نهایت، تمایز بین استانداردها و کیفیت در حوزه صدور گواهینامه ایزو و مدیریت کیفیت بسیار مهم است. استانداردها چارچوبی برای انطباق ارائه می‌دهند، در حالی که کیفیت بر فراتر رفتن از انتظارات مشتری و پرورش فرهنگ تعالی تمرکز دارد. درک و هماهنگی مؤثر این دو عنصر برای سازمان‌ها حیاتی است تا به نقش خود در ارتقای کیفیت و انطباق با استانداردها ادامه دهند.

تصویر فردی که اقدام به اخذ گواهینامه ایزو معتبر کرده است

مرکز مشاوره ایران گواه یکی از معتبرترین مراجع جهت اخذ گواهینامه های بین المللی ایزو است. برای دریافت گواهینامه های ایزو معتبر از این فرم استفاده کنید و یا در واتس‌اپ پیام دهید.

تماس46134156-021

سوالات متداول

تفاوت بین استاندارد و کیفیت چیست؟

تعریف استاندارد: استاندارد به دستورالعمل‌ها و مشخصاتی اشاره دارد که حداقل الزامات یک سیستم، خدمات یا محصول را برای اطمینان از کارایی و ایمنی تعیین می‌کنند.
تعریف کیفیت: کیفیت نشان‌دهنده برتری کلی، تناسب با هدف و درجه رضایتی است که یک محصول یا خدمات به کاربران ارائه می‌دهد.

مفهوم استاندارد چیست؟

استاندارد شامل مجموعه‌ای از قوانین، شرایط یا الزامات است که در مورد تعاریف اصطلاحات، طبقه‌بندی اجزاء، مشخصات مواد، عملکرد و عملیات، تعیین رویه‌ها، و اندازه‌گیری کمیت و کیفیت در توصیف مواد، محصولات، سیستم‌ها، خدمات یا عملکردها به کار می‌رود.

مفهوم کیفیت چیست؟

کیفیت به معنای «عملکرد بر اساس انتظارات» و «مناسب بودن برای کارکردهای مورد نظر» است. کیفیت یک محصول یا خدمات با توجه به عملکرد، دوام، ظاهر و کاربرد/هدف آن و همچنین برآوردن نیازهای مشتری سنجیده می‌شود.

رابطه بین استانداردها و کیفیت چگونه است؟

رابطه بین استانداردها و کیفیت مانند یک خیابان دو طرفه است. استانداردها مسیر و الزامات اساسی را برای اطمینان از انطباق تعریف می‌کنند، در حالی که کیفیت تضمین می‌کند که سفر در این مسیر نه تنها مطابق، بلکه به نحو احسن صورت گیرد.

با سپاس از شما که مقاله 3 تفاوت بین استاندارد و کیفیت را بدانید را مطالعه نمودید. نظرات خود را با ما به اشتراک بذارید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا