استانداردهای صنایع غذایی

استانداردهای مواد غذایی معمولاً شامل چندین مؤلفه کلیدی از جمله مقررات و دستورالعمل (‌های) ایمنی، کیفیت، برچسب‌گذاری و بسته ‌بندی مواد غذایی است. این استانداردها ممکن است طیف وسیعی از موضوعات مانند افزودنی (های) غذایی، باقیمانده آفت کش (ها)، آلرژن (ها)، برچسب (های) تغذیه و موارد دیگر را پوشش دهد.

استانداردهای صنایع غذایی چیست؟, شرح در تصویر

گواهینامه ایزو کسب وکارها چیست؟

در جواب به پرسش گواهینامه ایزو کسب وکارها چیست باید عنوان کنیم که، کسب وکارها با توجه به حوزه فعالیت خود می توانند گواهینامه های ایزو متفاوتی را دریافت کنند. اما مهمترین گواهینامه ایزو برای تمامی کسب و کارها فارغ از نوع فعالیت یا بزرگی و کوچکی سازمان، اخذ گواهینامه ایزو 9001 است.

گواهینامه ایزو کسب وکارها چیست؟, شرح در تصویر
پیمایش به بالا