گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟, (HSE اداره کار), مدارک و …

مدرک صلاحیت ایمنی پیمانکاران با نام های مختلفی همانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، صلاحیت ایمنی اداره کار، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، گواهینامه HSE، گواهینامه HSE اداره کار یا گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی شرکت های پیمانکاری توسط متقاضیان سرچ می شود.

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟, شرح در تصویر

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مهم ترین مدرک دریافتی کلیه شرکت های پیمانکار جهت ورود به مناقصات دولتی است. براساس آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری و به استناد تبصره ماده 2 آیین نامه شورای عالی حفاظت فنی که در سال 1397 شمسی به تصویب هیئت دولت رسیده، کلیه پیمانکاران شامل شرکت های پشتیبانی، تامین و تجهیزت کالا برای کارفرما، مشاوره، خدماتی، انفورماتیک و… برای ورود به مناقصه می بایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری را جزو اسناد مناقصه ارائه دهند.

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با نام های صلاحیت ایمنی اداره کار، صلاحیت ایمنی پیمانکاران، گواهینامه HSE، گواهینامه HSE اداره کار یا گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی شرکت های پیمانکاری توسط متقاضیان سرچ می شود. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط اداره کار استان ها صادر می شود.

متقاضیان تایید صلاحیت ایمنی (HSE اداره کار) ممکن است از شهرهای مختلف ایران همانند تهران، شیراز، همدان، یزد، اهواز، بندعباس، قشم یا دیگر استان های ایران باشند. متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باید از اداره کار استان ثبت اساسنامه خود  اقدام به ثبت درخواست این گواهی نماید.

تفاوتی ندارد که پیمان فعال شما کجا هست، بلکه موضوع مهم برای بررسی، اداره کار استانی است که آدرس آن در اساسنامه شرکت ثبت شده باشد. مثلاً اگر استان ثبت شرکت تبریز باشد ولی پیمان فعال شما در تهران، شما نمی توانید از اداره کار استان تهران اقدام به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نمایید. بلکه از اداره کار تبریز می بایست ثبت نام و ثبت درخواست انجام شود.

قبل از مطالعه مقاله متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باید به موضوعات و نکات زیر توجه داشته باشند:

 • نکته مهم 1) گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط اداره کار استان ها صادر می گردد، لذا متقاضیان می بایست از استانی که اساسنامه شرکت خود را ثبت کرده اند اقدام نمایند.
 • نکته مهم 2) جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، پیمان یا پروژه شرکت های پیمانکاری ملاک بررسی مدارک توسط اداره کار قرار نمی گیرد، بلکه فقط آدرس ثبت شده در اساسنامه مهم هست.
 • نکته مهم 3) گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به تمامی شرکت های فعال در حوزه پیمانکاری حتی شرکت های مشاوره ای هم تعلق میگیرد.
 • نکته مهم 4) شرکت ها جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری باید پیش نیاز (گواهینامه صلاحیت پیمانکار از مرجع صدور سازمان برنامه و بودجه به عنوان رتبه یا گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی به عنوان مجوز اداره کار) داشته باشند و در صورت عدم ارائه پیش نیاز نمی توانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمایند. پیش نیاز برای واحدهای تولیدی پروانه بهره برداری و یا مونتاژ می باشد.
 • نکته مهم 5) گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اعتباری دو ساله داشته و پیمانکار موظف هستند در صورت انعقاد قرارداد رسمی با کارفرما، قرارداد خود را در واحد بایگانی اداره کار ثبت نموده و رونوشت قرارداد تهیه نماید.
 • نکته مهم 6) شرکت های پیمانکاری جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید پیمان فعال جهت معرفی به اداره کار داشته باشند، در غیر این صورت تا اعلام پروژه فعال به اداره کار جهت بازرسی نمی توانند اصل گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نموده و به جای آن مجاز به دریافت گواهینامه موقت دوماهه از اداره ی کار، تعاون و رفاه اجتماعی می باشند. واحدهای تولیدکننده می توانند محل واحد تولید خود را به عنوان پیمان فعال برای بازرسی به اداره کار معرفی نمایند.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دو سال اعتبار دارد و پیمانکاران دریافت کننده این گواهی باید قبل از منقضی شدن اقدام به تمدید گواهی تایید صلاحیت ایمنی (HSE ایمنی اداره کار) نمایید. اما مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، نحوه دریافت، مدت زمان اخذ گواهینامه و هزینه صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به شرح زیر می باشد.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (HSE اداره کار) چیست؟

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایمنی اداره کار مهمترین چالش متقاضیان و جزو سوالات پرتکرار برای دریافت مجوز ایمنی از اداره کار است. ما لیست مدارک مورد نیاز را در زیر تیتر کرده ایم. نکته مهم اینکه تمامی مدارک و مستندات باید کپی برابر اصل باشند و به صورت فایل اسکن در سامانه صلاحیت ایمنی اداره کار بارگذاری شوند.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (HSE اداره کار) چیست؟, شرح در کلیپ

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی به سه دسته: مدارک ثبتی شرکت، مدارک مالی شرکت و گواهینامه های دوره های ایمنی پرسنل شرکت تقسم بندی می شوند. متقاضی گواهینامه صلاحیت ایمنی با تکمیل مدارک و پیگیری روند صدور صلاحیت ایمنی که توسط اداره کار انجام می شود، می تواند گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار را دریافت کند.

مدارک شناسایی مدیرعامل، هیئت مدیره، پرسنل و ارائه کد احراز هویت

 1. ارائه کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه مديرعامل و اعضای هئیت مديره.
 2. ارائه کپی برابر اصل کارت ملی مديرعامل و اعضای هئیت مديره.
 3. کلیه افراد لیست بیمه و مدیر عامل و شرکت احراز هویت شوند (لینک احراز هویت).
 4. گواهینامه آموزشی 20 ساعته کارفرمایی.
 5. گواهینامه آموزشی 8 ساعته کارگری.
 6. گواهینامه آموزشی مسئول ایمنی که شامل گواهینامه 16 ساعته ارزیابی ریسک و گواهینامه 40 ساعته دوره عمومی ایمنی و بهداشت ویژه مسئولین ایمنی می باشد.

مدارک مربوط به شرکت

 1. تکمیل فرم شماره 1(فرم اطلاعات شرکت).
 2. تکمیل فرم شماره 2 در دفاتر اسناد رسمی بعنوان سند تعهدنامه غیرمالی و برای شرکت های بدون پروژه فعال صرفاً فرم شماره 2-2 .
 3. تکمیل فرم شماره 3 (در سربرگ شرکت) درخواست گواهینامه صلاحیت ايمنی.
 4. تکمیل فرم شماره 4 (در سربرگ شرکت) لیست بیمه به انضمام برابر با اصل فیش های پرداختی.
 5. تکمیل فرم شماره 5 (در سربرگ شرکت) لیست تجهیزات حفاظت فردی.
 6. تکمیل فرم شماره 6 (در سربرگ شرکت) درخواست آموزش (در صورت نیاز).
 7. تکمیل فرم شماره 7.
 8. حقوق و بیمه با مهر و امضا.
  • لیست حقوق و بیمه باید برای آخرین ماه باشد.
  • بیمه دفتر مرکزی باید حداکثر برای ماه قبل از ماه درخواست صلاحیت باشد و فیش پرداختی بیمه  با پرفراژ در صورت پرداخت اینترنتی باشد.
 9. ارائه کپی برابر اصل گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بوجه (رتبه پیمانکاری)، کپی پروانه بهره برداری از وزارت صمت یا کپی برابر اصل گواهینامه تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی.
 10. ارائه کپی برابر اصل روزنامه های تاسیس، آخرين تغییرات مربوط به آدرس، آخرين تغییرات اعضای هئیت مديره.
 11. کپی اساسنامه شرکت + کپی برابر اصل صفحه اول اطلاعات اساسنامه.
 12. کپی برابر اصل سند ملکی يا قولنامه و يا اجاره نامه دفتر مرکزی.
 13. یوزر و پسورد شرکت متقاضی به جهت  ورود به سامانه ی تامین اجتماعی.
 14. یوزر و پسورد شرکت متقاضی جهت ورود به سامانه اداره کار.

مدارک و مستندات مالی شرکت

 1. مفاصاحساب پروژه های تمام شده طبق جدول 10 اظهارنامه مالیاتی (درامد ناخالص پیمانکاری یا ارائه خدمات).
  • چنانچه موفق به دریافت مفاصاحساب نشده اید، نامه حسن انجام کار یا تحویل موقت از کارفرما ارئه دهید.
 2. ارائه فیش واریزی مبلغ 110.000 تومان به شماره کارت 6049-8977-2910-5022 بانک پاسارگاد به نام علی یاوری (فیش باید حتما بصورت فیش واریزی از بانک همرا ه با مهر و امضا باشد).
 3. لیست بیمه هر پیمان یا کارگاه به صورت مجزا.
 4. پرداخت لیست بیمه.
 5. پرداخت فیش حقوق پرسنل که به تایید بانک رسیده باشد.

چنانچه متقاضی اخذ گواهی صلاحیت ایمنی فاقد پیمان فعال باشد می تواند توسط اداره کار نامه موقت دوماهه جهت حضور در مناقصه دریافت نماید. متقاضیان در صورتی می توانند نامه موقت دوماهه را دریافت کنند که هیچ پروژه فعال یا ردیف پیمانی نداشته باشند و کلیه مدارک اعلام شده را ارائه دهند.

توجه کنید: شرکت های پیمانکار که دارای کارگاه فعال تولید هستند نمی توانند اقدام به دریافت نامه موقت دوماهه نمایند. کارگاه فعال تولیدی می تواند به عنوان پیمان فعال به اداره کار اعلام شود و بازرسی ها در همان کارگاه تولیدی انجام می شود. شرکت های مشاور می توانند دفتر مرکزی خود را به عنوان کارگاه فعال معرفی نمایند و ممیزی جهت صدور گواهی صلاحیت ایمنی اداره کار در همان دفتر مرکزی انجام می شود.

مراحل دریافت گواهی صلاحیت ایمنی اداره کار چگونه است؟

مراحل و روند دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (HSE اداره کار) جزو سوالات پرتکرار متقاضیان است. اینکه پس از تکمیل مدارک چه پروسه ای باید طی شود تا بازرسی انجام شود و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی صادر شود. فرآیند دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی به شرح زیر می باشد:

مراحل دریافت گواهینامه تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی چگونه است؟, شرح در تصویر

1.     احراز هویت شرکت و کلیه پرسنل

شرکت، مدیرعامل و کلیه پرسنل تحت لیست بیمه شرکت باید احراز هویت شوند و نام کاربری همینطور گذرواژه را در اختیار داشته باشند. چنانچه مشکلات متفاوتی بابت احراز هویت دارید می توانید توسط دفاتر خدمات پیشخوان تعریف شده اقدام به احراز هویت نمایید.

چنانچه اطلاعات دقیقی در مورد چگونگی احراز هویت شرکت، مدیرعامل و پرسنل شرکت ندارید، پیشنهاد می شود مقاله “نحوه احراز هویت برای شرکت ها” را مطالعه نمایید. ما در مقاله فوق نحوه احراز هویت را برای شرکت، مدیرعامل و کلیه پرسنل شرکت مکتوب کرده و یک کلیپ آموزشی تهیه و تدوین کرده ایم.

2.     ثبت نام در سامانه صلاحیت ایمنی اداره کار

برای شروع جهت دریافت گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری می بایست وارد سامانه https://service.mcls.gov.ir/identityLogin شوید، سپس نام کاربری و گذرواژه شرکت را وارد نمایید تا پنل کاربری در اختیار شما گذاشته شود.

3.     بارگذاری مدارک

برای بارگذاری مدارک تایید صلاحیت ایمنی مربوط به شرکت های پیمانکاری باید وارد سامانه صلاحیت ایمنی اداره کار شوید. پس از ورود به سایت با نام کاربری و گذرواژه دریافت شده اقدام به ایجاد پنل کاربری برای شرکت نموده و مدارک صلاحیت ایمنی پیمانکاران را بارگذاری نمایید. برای بارگذاری مدارک دقت کنید که کلیه موارد درخواستی به درستی تکمیل شده باشد.

4.     انتخاب دفتر انجمن معرفی شده توسط اداره کار استان

پس از بارگذاری مدارک یک دفتر انجمن استانی را انتخاب و پرونده را به صورت الکترونیکی به دفتر انجمن ارسال نمایید.

5.     تحویل فیزیکی مدارک

پس از ارجاع پرونده به دفتر انجمن، مدارکی که به صورت فایل اسکن بارگذاری شده را به صورت فیزیکی (تمامی مدارک کپی برابر اصل باشد) تحویل دفتر انجمن دهید. دفتر انجمن مدارک شما را بررسی می کند و در صورت تایید به صورت کارتاپلی به اداره کار استان ارسال می کند.

6.     تایید پرونده توسط دبیر صلاحیت اداره کار

پس از ارسال پرونده به اداره کار دبیر صلاحیت ایمنی پرونده را بررسی و در صورت تایید مدارک به واحد بازرسی ارجا می دهد.

7.     بازرسی از پیمان معرفی شده

بازرسی از پیمان معرفی شده توسط بازرسان اداره کار انجام می شود و نمی توان این مرحله را حذف کرد. چنانچه پروژه های معرفی شده در استانی غیر از استان محل ثبت اساسنامه باشد، اداره کار استان پرونده متقاضی را به استانی که در آنجا پروژه فعال اعلام کرده، ارسال می کند.

بنابراین، شما باید توسط اداره کار استانی که محل پروژه شما واقع شده ممیزی و بازرسی شوید. پس از بازرسی، حسابرسان اداره کار گزارش بازرسی را جهت تایید به رئیس کمیته بازرسی ارسال می کنند. پس از تایید رئیس بازرسی پرونده جهت تایید به اداره کار ارجاع داده می شود.

8.     ارسال پرونده به کمیته تعیین صلاحیت ایمنی

پس از ارسال پرونده به اداره کار، دبیر صلاحیت پرونده و گزارش بازرسی را مطالعه و در صورت تایید به کمیته تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران ارسال می کند.

9.     صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

پس از ارجاع پرونده به کمیته نفرات تشکیل دهنده کمیته پرونده را مطالعه سپس تایید می کنند. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دو سال اعتبار دارد و قبل از تاریخ انقضاء متقاضی باید اقدام به تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران نمایند.

شرایط و نحوه تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار چیست؟

از زمان تاریخ اولیه صدور گواهی صلاحیت ایمنی (HSE اداره کار) تا زمان انقضاء، این گواهینامه دو سال اعتبار دارد و قبل از اتمام تاریخ پیمانکاران باید اقدام به تمدید این گواهی نمایند. گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار یکی از مهمترین مدارک شرکت ها و پیمانکاران جهت ورود به مناقصات است. پس پیشنهاد می شود قبل از اتمام اقدام به تمدید نمایید. ممکن است تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (HSE اداره کار) برای پیمانکاران زمان بر باشد و شما مناقصات بسیاری را از دست دهید.

اما ما در زیر جواب سوالات عمومی پیمانکاران برای تمدید گواهی تایید صلاحیت ایمنی اداره کار را مکتوب کرده ایم.

شما برای تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی (HSE ایمنی اداره کار) می بایست همان مدارکی که قبلاً بارگذاری کرده اید را مجدداً به روزرسانی نمایید. پرسنلی که تغییر کرده اند می بایست اقدام به دریافت گواهینامه 8 ساعته کارگری نمایند. چنانچه مسئول ایمنی تغییر کرده، برای نفر جدید گواهینامه دوره 40 ساعته عمومی ایمنی ویژه مسئولین ایمنی و گواهینامه دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک دریافت نمایید.

اگر مدیرعامل تغییر کرده اقدام به دریافت گواهینامه دوره 20 ساعته ویژه کارفرمایان نمایید. لیست بیمه و پرداخت حقوق را به روز نمایید و قراردادهای جدید را باگذاری نمایید.

شرکت های پیمانکاری که در سنوات قبل توسط مجموعه ایران گواه اقدام به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کرده اند بابت تمدید گواهی صلاحیت ایمنی مشکل خاصی ندارند و همکاران پشتیبان شرکت جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی با آنها ارتباط برقرار کرده و زمان تمدید را گوشزد می کنند.

اخذ فوری گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

بیشتر پیمانکاران فاقد گواهی صلاحیت ایمنی هستند یا مدت زمان اعتبار این گواهی به اتمام رسیده، آنها برای ورود به مناقصه یا برای دریافت هزینه صورت وضعیت اعلام شده به کارفرما، نیاز فوری به دریافت و ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی دارند. بنابراین، اخذ فوری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای آنها اهمیت ویژه ای دارد.

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار چگونه است؟

اخذ فوری مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط شرکت ایران گواه انجام می شود. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار صادر می شود و این شرکت دخل و تصرفی در زمان صدور گواهی ندارد، بلکه ما با توجه به تخصص و علمی که داریم امور مربوط به پیگیری را سریعتر انجام می دهیم و پرونده را از مسیرهای ساده تری پیگیری می کنیم تا نتیجه بهتر در مدت زمان کوتاه تری میسر شود.

چنانچه کلیه مدارک پیمانکاران تکمیل باشد و شرکت ها سایت های کمتری داشته باشند اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در مدت زمان تقریبا دو الی سه هفته امکان پذیر خواهد بود. ممکن است یکسری از مدارک شما ناقص باشد، ما به شما مشاوره می دهیم تا در کوتاه ترین زمان نواقص خود را برطرف کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت دریافت فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی با ما در ارتباط باشید.

هزینه دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی (HSE اداره کار) چقدر است؟

سوال متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی عموماً هزینه های جاری و دولتی جهت دریافت این مجوز می باشد. چنانچه خود شرکت ها بخواهند اقدام به بارگذاری مدارک و پیگیری نمایند هزینه شما شامل موارد زیر است.

هزینه اخذ گواهینامه ایزو چقدر است؟
 • هزینه عضویت در انجمن.
 • واریز هزینه 110000 تومان به حساب اعلام شده.
 • واریز هزینه براساس ماده 154 برای هر پرسنل مبلغ 10000 تومان.
 • هزینه ثبت نام دوره های آموزشی شامل دوره 8 ساعته کارگری، دوره 40 ساعته و 16 ساعته ویژه مسئولین ایمنی و دوره کارفرمایی.
 • هزینه احراز هویت شرکت، مدیرعامل و پرسنل شرکت.

شما هزینه دیگری غیر از موارد اعلام شده ندارید. شما می توانید از مشاوره رایگان شرکت ایران گواه بهره مند شوید و روال بارگذاری مدارک و کارسازی را خود انجام دهید. ما می توانیم مدت زمان اخذ گواهینامه ایمنی اداره کار را برای شما کوتاه تر کنیم. برای استعلام هزینه شرکت ایران گواه جهت کارسازی، بارگذاری مدارک و پیگیری تا حصول نتیجه و دریافت گواهی صلاحیت ایمنی اداره کار (HSE ایمنی)، با شرکت تماس بگیرید.

مدت زمان اخذ گواهی ایمنی اداره کار چقدر است؟

مدت زمان دریافت گواهینامه ایمنی اداره کار بستگی به مدت زمان تکمیل مدارک شما، تعداد پروژه های شما و گستردگی پروژه های اعلام شده در استان های متفاوت دارد. ممکنن است شما یک پروژه فعال داشته باشید و پروژه شما در استان درخواست اولیه جهت دریافت ایمنی باشد. بنابراین شما با پیگیری های لازم به شرط تکمیل مدارک می توانید در مدت زمان کوتاهی اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمایید.

شما می توانید برای کوتاه تر کردن مدت زمان اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران اداره کار با شرکت ما ارتباط بگیرید.

نحوه استعلام گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار چگونه است؟

گواهینامه صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استان ها صادر می شود. ممکن است متقاضی یا کارفرمایان بخواهند اقدام به استعلام گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی نمایند. این برای شما سوال است که نحوه استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار چگونه است؟

در گواهینامه شما سایت استعلام گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی ثبت شده است. به سایت مکتوب شده در گواهینامه رجوع کنید و شماره گواهینامه را تایید صلاحیت ایمنی را درج نمایید. درصورتی که گواهینامه دارای اعتبار باشد و توسط اداره کار صادر شده باشد، شما می توانید اطلاعات شرکت پیمانکاری اخذ کننده گواهینامه را مشاهده نمایید.

شرایط دریافت نامه موقت دوماهه صلاحیت ایمنی اداره کار چیست؟

برخی از شرکت های پیمانکاری می توانند اقدام به اخذ نامه موقت صلاحیت ایمنی نمایند و با نامه موقت در مناقصه شرکت نمایند و پروژه خود را فعال کنند. اما نامه موقت صلاحیت ایمنی در شرایط خاصی توسط اداره کار برای متقاضیان صادر می شود.

چرا؟ شرح در تصویر

متقای درخواست کننده نامه موقت تایید صلاحیت ایمنی می بایست کلیه مدارک درخواست شده غیر از دوره 8 ساعته کارگری، قرارداد فعال و گواهینامه مسئول ایمنی را در سامانه اداره کار بارگذاری نماید. پس از بارگذاری پرونده ارسال می شود اداره کار و به شرط نداشتن قرارداد فعال، نامه موقت توسط اداره کار صادر می گردد.

پس از دریافت نامه موقت پیمانکار متعهد می شود هنگامی که پروژه خود را فعال کرد، مدارک مورد نیاز را تکمیل نماید تا فرآیند ممیزی و صدور گواهی صلاحیت ایمنی اداره کار تکمیل شود.

تصویر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چگونه است؟

تصویر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ممکن است توسط اداره کار استان ها متفاوت صادر شود. اما در تمامی گواهینامه های ایمنی اطلاعات شرکت ها با یک کیفیت خاص درج می شود. اطلاعات ثبت شده در گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به شرح زیر می باشد.

تصیور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران, شرح در تصویر
 1. شماره گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار.
 2. تاریخ صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار.
 3. عنوان گواهینامه صادر شده.
 4. نام شرکت.
 5. شناسه ملی شرکت، شماره ثبت شرکت، تاریخ ثبت شرکت.
 6. نام مدیرعامل شرکت.
 7. آدرس سایت استعلام گواهینامه صلاحیت ایمنی.

رنگ زمینه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی آبی می باشد.

مزایای اخذ گواهینامه صلاحیت توسط شرکت ایران گواه

گواهینامه صلاحیت پیمانکاران به سه دسته کلی صلاحیت پیمانکاری (رتبه پیمانکاری) که توسط ساجات صادر می شود، گواهی صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی که توسط اداره کار استان ها صادر می شود و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران که توسط اداره کار صادر می شود، می باشد. دریافت گواهینامه های مذکور جزو مدارک مهم پیمانکاران است. شرکت های پیمانکاری برای ورود به مناقصه باید حتماً دو تا از سه گواهی اعلام شده را داشته و ارائه دهند.

اما شرکت ها که می توانند خودشان اقدام به دریافت گواهینامه های مذکور نمایند، چرا باید توسط یک شرکت دیگر این کار انجام شود. شرکت های بیشماری در ایران امور مربوط به صلاحیت پیمانکاری را کارسازی و پیگیری می کنند. مخصوصاً شرکت های ثبتی همانند ثبت ملاصدرا، شرکت نیک پارس، ثبت ونک یا دیگر شرکت هایی که اقدام به کارسازی جهت دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران می نمایند.

چرا بین این همه شرکت ثبتی و دیگر مشاوران باید ایران گواه را انتخاب نمایید. به موارد زیر دقت کنید:

 1. شرکت ایران گواه به صورت تخصصی در حوزه گواهینامه ایزو و گواهینامه پیمانکاران جهت ورود به وندورلیست، دریافت رتبه افتا و گواهی صلاحیت فعالیت می کند.
 2. شرکت ایران گواه حدود 10 سال در حوزه گواهینامه پیمانکاران مشاوره و کارسازی می کند و اطلاعات فنی دقیقی در این حوزه دارد.
 3. پس از عقد قرارداد بابت کارسازی و مشاوره اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری  گروهی تشکیل شده و کلیه روند پیگیری پرونده در گروه ایجاد شده اطلاع رسانی می شود.
 4. ارائه فاکتور رسمی در صورت درخواست متقاضی.
 5. پیگیری توسط کارشناسان جهت سریعتر پیش رفتن امور مربوطه.
 6. اطلاع رسانی دقیق در مورد مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه های فوق.
 7. کارسازی و تهسیل کردن رفع نواقص احتمالی.
 8. پرداخت کمترین هزینه با توجه به خدماتی که دریافت می کنید.
 9. اخذ فوری گواهینامه درخواستی در کوتاه ترین زمان ممکن.

در صورت ایجاد سوال یا پرسش کارشناسان ما آماده پاسخگویی هستند. با ما در ارتباط باشید. ما می توانیم روند کارسازی، بارگذاری و پیگیری پرونده را تا حصول نتیجه برای متقاضیان انجام دهیم. جهت استعلام قیمت فرم درخواست اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از همکاران ما درخواست، تکمیل و ارسال نمایید.

پرسش های متداول

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مهم ترین مدرک دریافتی کلیه شرکت های پیمانکار جهت ورود به مناقصات دولتی است. براساس آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری و به استناد تبصره ماده 2 آیین نامه شورای عالی حفاظت فنی که در سال 1397 شمسی به تصویب هیئت دولت رسیده، کلیه پیمانکاران شامل شرکت های پشتیبانی، تامین و تجهیزت کالا برای کارفرما، مشاوره، خدماتی، انفورماتیک و… برای ورود به مناقصه می بایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری را جزو اسناد مناقصه ارائه دهند.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (HSE اداره کار) چیست؟

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی به سه دسته: مدارک ثبتی شرکت، مدارک مالی شرکت و گواهینامه های دوره های ایمنی پرسنل شرکت تقسم بندی می شوند. متقاضی گواهینامه صلاحیت ایمنی با تکمیل مدارک و پیگیری روند صدور صلاحیت ایمنی که توسط اداره کار انجام می شود، می تواند گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار را دریافت کند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا