متن فارسی استاندارد ایزو 15 نسخه 2011 + دانلود pdf

متن فارسی استاندارد ایزو 15 نسخه 2011 به طور اختصاصی توسط تیم ایران گواه برای شما فراهم شده است. جهت دانلود نسخه اصلی استاندارد ایزو 15 به انتهای این مقاله مراجعه نمایید.

متن فارسی استاندارد ایزو 15 نسخه 2011

متن فارسی استاندارد ایزو 15 نسخه 2011

هدف از استاندارد ایزو 15 محدود کردن تعداد اندازه‌های بلبرینگ است به اندازه‌ای که تولید اقتصادی را تضمین کند، اما با این حال تعداد کافی از اندازه‌ها را فراهم آورد تا نیازهای کنونی و آتی کاربران بلبرینگ را برطرف سازد.

این نیازها جامع و متفاوت هستند. بنابراین، لازم است که طرح کلی شامل محدوده وسیعی از اندازه‌ها و تناسب‌های تعیین شده به صورت عددی باشد و حتی می‌تواند طبق دستورالعمل‌های داده شده در پیوست A گسترش یابد.

بلبرینگ‌های غلتکی مخروطی، بلبرینگ‌های درج و برخی انواع بلبرینگ‌های غلتکی سوزنی و بلبرینگ‌های دقت ابزار که توسط ISO استاندارد سازی شده‌اند، با این استاندارد بین‌المللی مطابقت ندارند زیرا ابعاد داده شده برای بلبرینگ‌های مورد نظر بهینه نمی‌باشند.

1 دامنه

استاندارد بین‌المللی ایزو 15 ابعاد ترجیحی برای بلبرینگ‌های شعاعی از سری‌های قطر 7، 8، 9، 0، 1، 2، 3 و 4 را مشخص می‌کند.

2 مراجع استاندارد

اسناد مرجع زیر برای استفاده از سند ایزو 15 ضروری هستند. برای مراجع تاریخ‌دار، فقط نسخه نقل‌شده کاربرد دارد. برای مراجع بدون تاریخ، آخرین نسخه از سند مرجع (از جمله هرگونه اصلاحیه) کاربرد دارد.

 • ISO 464، بلبرینگ‌های متحرک – بلبرینگ‌های شعاعی با حلقه قفل‌کن – ابعاد و تلرانس‌ها
 • ISO 582، بلبرینگ‌های متحرک – ابعاد چامفر – مقادیر حداکثر
 • ISO 5593، بلبرینگ‌های متحرک – واژه‌نامه
 • ISO 12043، بلبرینگ‌های متحرک – بلبرینگ‌های غلتکی استوانه‌ای تک‌ردیفه – ابعاد چامفر برای ضلع آزاد و غیر ضلع
 • ISO 12044، بلبرینگ‌های متحرک – بلبرینگ‌های توپی تماس زاویه‌ای تک‌ردیفه – ابعاد چامفر برای ضلع غیر فشاری حلقه بیرونی
 • ISO 15241، بلبرینگ‌های متحرک – نمادها برای مقادیر

3 اصطلاحات و تعاریف

برای اهداف سند ایزو 15، اصطلاحات و تعاریف داده‌شده در ISO 5593 کاربرد دارند.

4 نمادها

برای اهداف سند ایزو 15، نمادهای داده‌شده در ISO 15241 هم کاربرد دارند. نمادهای نشان‌داده‌شده در شکل 1 و داده‌شده در جداول 1 تا 8، ابعاد نامینال را نشان می‌دهند مگر در مواردی که غیر این‌گونه مشخص شده‌است.

 • B عرض بلبرینگ
 • D قطر بیرونی بلبرینگ
 • d قطر سوراخ بلبرینگ
 • r ابعاد چامفر
 • rs min کوچکترین ابعاد چامفر تکی
تصویر 1 ایزو 15

5 ابعاد مرزی

ابعاد مرزی برای بلبرینگ‌های شعاعی از سری‌های قطر 7، 8، 9، 0، 1، 2، 3 و 4 در جداول 1 تا 8 آورده شده‌اند.

ابعاد چامفر آورده شده در جداول 1 تا 8 همیشه برای موارد زیر صادق نیست:

 • طرف شیار حلقه‌های بلبرینگ با شیار حلقه قفلی؛ این‌ها در ISO 464 مشخص شده‌اند؛
 • ضلع آزاد و ضلع بدون شیار حلقه‌های بلبرینگ غلتکی استوانه‌ای؛ استثناها در ISO 12043 مشخص شده‌اند؛
 • طرف غیر فشاری حلقه‌های بیرونی بلبرینگ تماس زاویه‌ای؛ این‌ها در ISO 12044 مشخص شده‌اند.

ابعاد چامفر، r، در گوشه‌هایی که در شکل 1 نشان داده شده‌اند، اعمال می‌شود و با rs min در جداول 1 تا 8 مشخص شده‌است.

ابعاد چامفر برای حلقه‌های داخلی بلبرینگ‌ها با سوراخ مخروطی ممکن است کوچکتر از آن‌هایی باشد که در جداول 1 تا 8 نشان داده شده‌اند.

بزرگترین ابعاد چامفر تکی متناظر با ابعاد rs min در جداول 1 تا 8 در ISO 582 آورده شده‌اند.

جدول 1 – قطر سری 7 (ابعاد به میلی‌متر است.)

t1

جدول 2 – قطر سری 8 (ابعاد به میلی‌متر)

Table 2 diameter series 8
Table 2 diameter series 8 2

جدول 3 – قطر سری 9 (ابعاد به میلی‌متر)

Table 3 diameter series 9
Table 3 diameter series 9 2

جدول 4 – قطر سری 0 (ابعاد به میلی‌متر)

Table 4 diameter series 0
Table 4 diameter series 0 2

جدول 5 – قطر سری 1 (ابعاد به میلی‌متر)

Table 5 diameter series 1
Table 5 diameter series 1 2

جدول 6 – قطر سری 2 (ابعاد به میلی‌متر)

Table 6 diameter series 2
Table 6 diameter series 2 2

جدول 7 – قطر سری 3 (ابعاد به میلی‌متر)

Table 7 diameter series 3
Table 7 diameter series 3 2

جدول 8 – قطر سری 4 (ابعاد به میلی‌متر)

Table 8 diameter series 4

پیوست الف (اطلاعات) رهنمودهایی برای گسترش این استاندارد بین‌المللی برای بلبرینگ‌های شعاعی

الف.۱ کلی

برای هر ابعاد جدیدی که به صورت عددی در این استاندارد بین‌المللی تعیین نشده است، باید از رهنمودهای زیر استفاده شود. با این حال، معادلات داده شده برای قطر بیرونی و عرض نباید برای تعیین قطعی مقادیر ابعاد مرزی استفاده شوند؛ آن‌ها اغلب ممکن است نیاز به تغییر داشته باشند تا پیوستگی این استاندارد بین‌المللی حفظ شود، و نسبت‌های مناسب بلبرینگ به دست آید و انتخاب ابعاد ترجیحی امکان‌پذیر باشد.

به همین دلیل، قرار است هر ابعاد جدیدی توسط بازنگری‌های آتی این استاندارد بین‌المللی تایید شود.

الف.۲ قطر سوراخ بلبرینگ

قطر سوراخ بلبرینگ‌ها، d، از حلقه‌های داخلی، بالاتر از ۵۰۰ میلی‌متر، باید از سری R 40 اعداد ترجیحی که در ISO 3 داده شده است، انتخاب شوند.

قطر سوراخ بلبرینگ‌هایی که در حال حاضر در این استاندارد بین‌المللی ظاهر می‌شوند، باید به طور ترجیحی انتخاب شوند.

الف.۳ قطر بیرونی بلبرینگ

قطر بیرونی بلبرینگ‌ها، D، از حلقه‌های بیرونی باید با استفاده از معادله (A.1) به میلی‌متر محاسبه شوند:

T2

که در آن عامل، fD، مقداری دارد که در جدول A.1 داده شده است.

جدول A.1 – مقادیر fD

t1.A1

ابعاد قطر بیرونی بلبرینگ‌هایی که در حال حاضر در این استاندارد بین‌المللی ظاهر می‌شوند، باید ترجیحاً انتخاب شوند.

ابعاد جدید قطر بیرونی بلبرینگ باید مطابق جدول A.2 گرد شوند.

جدول A.2

Table a2

الف.۴ عرض بلبرینگ‌ها

عرض بلبرینگ‌ها، B، باید با استفاده از معادله (A.2) به میلی‌متر محاسبه شود:

Formula b

که در آن عامل، fB، مقداری دارد که در جدول A.3 داده شده است.

جدول A.3

Table a3

ابعاد جدید عرض بلبرینگ باید از سری R 80 اعداد ترجیحی که در ISO 3 داده شده است انتخاب و مطابق جدول A.4 گرد شود.

جدول A.4

Table a4

الف.۵ کوچکترین ابعاد یکپارچه چمفر

کوچکترین ابعاد یکپارچه چمفر، rs min، باید از مقادیر rs min که در جدول ۱ استاندارد ISO 582:1995 آورده شده است انتخاب شود و در اصل، آن مقداری باشد که به کوچکترین دو مقدار: ۷٪ از عرض بلبرینگ، B، و ۷٪ از ارتفاع بخش (D – d)/2 نزدیک‌ترین است، اما از آن بزرگ‌تر نیست.

منابع:

[1] ISO 3، اعداد ترجیحی – سری اعداد ترجیحی

متن فارسی استاندارد ایزو 15 توسط تیم ایران گواه برای شما آماده سازی شده است.

دانلود PDF استاندارد ایزو 15 نسخه 2011

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا