ایزو 18001 چیست؟ استاندارد OHSAS 18001 منقضی شده است.

ایزو 18001 چیست؟ کاملترین پاسخ به سوال استاندارد OHSAS 18001 چیست، OHSAS 18001 بخشی از سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی است که توسط موسسه استاندارد بریتانیا منتشر شده است.

ایزو 18001 چیست

الزامات اوهساس 18001 دستورالعمل هایی را برای یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS) ارائه می کند تا سازمان ها بتوانند خطراتی ایمنی شغلی را کنترل نمایند و عملکرد خود را بهبود ببخشند.

لطفاً توجه داشته باشید استاندارد OHSAS 18001 با استاندارد ISO 45001:2018 جایگزین شده و از سال 2018 میلادی گواهینامه اوهساس 18001 توسط مرجع صدور ایزو، صادر نمی شود.

ایزو 18001 چیست؟

OHSAS مخفف “Occupational Health and Safety Assessment Series” یعنی “سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی” است که توسط موسسه استاندارد بریتانیا تدوین شده است. گواهینامه OHSAS 18001 توسط نهادهای صادر کننده تا سال 2018 به عنوان گواهینامه ایمنی شغلی کسب وکارها و پیمانکاران صادر می شده، اما از سال 2018 به بعد استاندارد ایزو 45001 جایگزین اوهساس 18001 شده است.

بنابراین دیگر گواهینامه ایزو 18001 توسط هیچ مرجعی صادر نمی شود و ایزو 45001 صادر می شود. ضمن اینکه اوهساس 18001 استاندارد سازمان ایزو نبوده و توسط موسسه استاندارد بریتانیا تدوین شده است.

استاندارد اوهساس 18001 از سال 1999 تا سال 2007 میلادی توسط مراجع صدور ایزو ثبت و صادر می شده است.

OHSAS 18001 استاندارد بین المللی شناخته شده برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است. با اجرای بهترین فرآیندهای آن، می توانید به شرکت خود در شناسایی و کنترل خطرات بهداشتی و ایمنی کمک کنید.

دریافت گواهینامه OHSAS 18001 نشان می دهد که شرکت شما متعهد به کاهش خطرات، پیروی از قانون و بهبود عملکرد کلی سلامت و ایمنی است. این می تواند منجر به افزایش اعتماد کارکنان، مشتریان و ذینفعان به سیستم های مدیریتی شما شود. همچنین می تواند برند شرکت شما را ارتقا دهد و مزیت رقابتی به شما بدهد.

چرا اجرای الزامات OHSAS 18001 برای متقاضیان مهم است؟

ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای حذف یا به حداقل رساندن خطر برای پرسنل و سایر اشخاص ذینفعی که ممکن است در معرض خطر باشند مهم است. متقاضیان نیاز به اخذ گواهینامه 18001 دارند به دلیل اینکه:

چرا اجرای الزامات اوهساس 18001 مهم است
 • دنبال اجرای الزامات، پیاده سازی، حفظ و بهبود یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی هستند.
 • نیاز دارند خطرات ایمنی را در محیط های کاری کاهش دهند.
 • نیاز به اخذ گواهینامه 18001 برای ورود به مناقصات دارند. (گواهینامه ایزو 18001 دیگر صادر نمی شود و ایزو 45001 جایگزین آن شده است).

الزامات استاندارد اهساس 18001 برای سازگاری با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (ایزو 9001) و سیستم مدیریت محیط زیست (ایزو 14001) توسعه یافته است. پس متقاضیان می توانند به صورت همزمان برای دریافت گواهینامه ایزو 9001، گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 اقدام نمایند.

چنانچه شرکتی بتواند به صورت همزمان سه استاندارد مدیریتی عنوان شده را اجرایی و گواهینامه دریافت کند اصطلاحاً اعلام می شود “سیستم مدیریت یکپارچه”، “Integrated management system” در سازمان پیاده سازی شده و گواهینامه IMS توسط مرجع صدور ایزو، صادر می شود.

متقاضیان برای اجرای الزامات استاندارد اوهساس 18001 می بایست دستورالعمل های OHSAS 18002 را در مجموعه خود پیاده سازی نمایند.

مزایای اخذ گواهینامه 18001 چیست؟

هر کسب و کاری با چالش انجام تعهدات بهداشتی و ایمنی مواجه است. OHSAS 18001 تضمین می‌کند که سازمان شما، صرف نظر از اندازه یا بخشش، این تعهدات قانونی را رعایت می‌کند، تکنیک ‌های مناسبی را برای شناسایی خطرات در اختیار دارد و سلامت و ایمنی محل کار را در اولویت قرار می‌دهد.

ما برخی از مزایای اخذ گواهینامه 18001 را مکتوب کرده ایم.

 • کاهش خطر جریمه توسط بیمه، این استاندارد باعث افزایش آگاهی کارکنان و رعایت تعهدات قانونی در مورد ایمنی و بهداشت شغلی می شود و خطر اقدامات قانونی را به حداقل می رساند.
 • تعهد شرکت به اجرای الزامات ایمنی و بهداش شغلی را ترسسیم می کند، داشتن بهترین اقدامات جهت اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای محافظت از کارکنان می تواند اعتماد ذینفعان و طرف های ذینفع را افزایش دهد.
 • تدوین فرآیندهای شفاف کاری در مورد رعایت ایمنی و بهداشت، از سلامت و رفاه کارکنان، پیمانکاران فرعی و عموم مردم با اجرای فرآیندهای واضحی که همه می توانند به راحتی آن را دنبال کنند محافظت کنید.
 • به حداقل رساندن مسئولیت کارفرما، با اجرا و آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به پرسنل و کارمندان اقدام پیشگیرانه انجام می شود و به دلیل اینکه خطرات به صورت کامل برطرف می گردد، کمترین درگیری و مسئولیت برای کارفرما اتفاق می افتد.
 • کاهش نرخ خطر، استاندارد اوهساس 18001 به شرکت ها کمک می کند تا با شناسایی و به حداقل رساندن خطرات محل کار، میزان حادثه را کاهش دهند.
 • از تکرار حوادث جلوگیری می شود، با شناسایی و بررسی علل احتمالی حوادث در محل کار سازمان ها می توانند اقدام اصلاحی تعریف کنند و از تکرار حوادث جلوگیری کنند.
 • افزایش انگیزه کارکنان، با مشارکت کارکنان و پرسنل در فرآیند ایمن سازی و بهبود ارتباطات همینطور آموزش ایمنی به آنها، انگیزه رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی را بین آنها بالاتر می برید.
 • افزایش بهره وری، با جلوگیری از حوادثی که کسب و کار شما را مختل می کند، باعث کاهش مرخصی استعلاجی  و افزایش روحیه کارکنان می شوید.

تفاوت OHSAS 18001 با ایزو 45001 چیست؟

تفاوت اصلی بین این دو استاندارد این است که ایزو 45001 رویکردی پیشگیرانه دارد که مستلزم آن است که خطرات قبل از ایجاد حوادث و صدمات ارزیابی و اصلاح شوند، در حالی که OHSAS 18001 یک رویکرد واکنشی را اتخاذ می کند که صرفاً بر خطرات تمرکز دارد و نه راه حل ها.

ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار

بهتر است آشنایی بیشتری در مورد ایزو 45001 و استاندارد 18001 به دست آوریم.

ایزو 45001 چیست؟

ایزو 45001 استاندارد جدید سازمان ISO برای ایمنی و بهداشت شغلی است. قرار است سطح ایمنی و بهره وری در محل کار را به شدت بهبود بخشد. ISO 45001 با تأکید بر تعهد مدیریت، مشارکت کارگران و کنترل ریسک، با تعیین الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، از صدمات، بیماری ها و تلفات ناشی از کار جلوگیری می کند.

استاندارد ایزو 45001 که جایگزین OHSAS 18001 شده است، از رویکرد سایر سیستم های مدیریتی مانند ISO 14001 و ISO 9001 پیروی می کند. کسب و کارها باید اطمینان حاصل کنند که تفکر فعلی و شیوه های ایمنی محل کار به منظور حفظ انطباق سازمانی است.

استاندارد اوهساس 18001 چیست؟

OHSAS 18001 بر کنترل خطرات تمرکز دارد. این چارچوبی برای مدیریت موثر سلامت، ایمنی محیط کار و ایمنی شغلی شامل تمام جنبه های مدیریت ریسک و انطباق قانونی ارائه می دهد. به جای هر موضوع ایمنی محصول خاص، به سلامت و ایمنی شغلی می پردازد.

اما تفاوت OHSAS 18001 با ایزو 45001 به شرح زیر است.

 1. اهداف و عملکرد: در ایزو 45001، تمرکز فزاینده ای بر اهداف به عنوان محرک برای بهبود و ارزیابی عملکرد وجود دارد. این اهداف می تواند در موضوعاتی مانند مشارکت کارگران، ارتباطات داخلی و خارجی و تدارکات باشد.
 2. ساختار: ساختار ایزو 45001 بر اساس ضمیمه SL است، که چارچوبی برای سایر استانداردهای سیستم مدیریت ISO است که پیاده سازی را آسان تر و کارآمدتر می کند.
 3. تعهد رهبری و مدیریت: استاندارد ایزو 45001 نیاز به تاکید بیشتر بر مدیریت ارشد دارد تا به طور فعال سلامت و ایمنی را در سیستم مدیریت کلی سازمان بگنجاند.
 4. مدیریت ریسک و فرصت: با دریافت گواهینامه ایزو 45001  شرکت ‌ها برای رسیدگی به ریسک‌ ها و فرصت ‌هایی که ممکن است تولید را مختل کنند، تصمیم می‌گیرند، در نظر می‌گیرند و اقدام می‌کنند. اگرچه ISO 45001 هر دو را در نظر می گیرد، OHSAS 18001 منحصراً به خطرات می پردازد.
 5. مشارکت کارگران و شخص ثالث: ایزو 45001 تمرکز بیشتر بر نیازها و انتظارات را برای همه کارگران و طرف‌ های ذینفع معرفی می‌کند و به آموزش کارکنان برای شناسایی خطرات نیاز دارد. OHSAS 18001 مشارکت گسترده‌ تر کارکنان را مجاز نمی‌داند.

تفاوت OHSAS 18001 با ایزو 45001 نشان می دهد تغییر قابل توجهی در مدیریت سلامت و ایمنی توسط سازمان بین المللی ایزو به وجود آمده است.

خلاصه مطلب:

گواهینامه ایزو 45001 از سال 2018 جایگزین استاندارد OHSAS 18001  شده است. بنابراین چنانچه شما می خواهید ایمنی و بهداشت شغلی خود را تضمین کنید و گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی دریافت کنید، باید اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 45001 کنید. تفاوت OHSAS 18001 با ایزو 45001 در ساختار سیستم مدیریت است که در اجرای اوهساس 18001 ارزیابی ریسک و اقدام اصلاحی تعریف نشده ولی در ایزو 45001 به توجه به ضمینه SL چارچوبی برای سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی ریسک همینطور اقدام اصلاحی تعریف شده است.

ایزو 18001، OHSAS 18001 چیست؟

OHSAS مخفف “Occupational Health and Safety Assessment Series” یعنی “سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی” است که توسط موسسه استاندارد بریتانیا تدوین شده است. گواهینامه OHSAS 18001 توسط نهادهای صادر کننده تا سال 2018 به عنوان گواهینامه ایمنی شغلی کسب وکارها و پیمانکاران صادر می شده، اما از سال 2018 به بعد استاندارد ایزو 45001 جایگزین اوهساس 18001 شده است.

تفاوت OHSAS 18001 با ایزو 45001 چیست؟

تفاوت اصلی بین این دو استاندارد این است که ایزو 45001 رویکردی پیشگیرانه دارد که مستلزم آن است که خطرات قبل از ایجاد حوادث و صدمات ارزیابی و اصلاح شوند، در حالی که OHSAS 18001 یک رویکرد واکنشی را اتخاذ می کند که صرفاً بر خطرات تمرکز دارد و نه راه حل ها.

استاندارد اوهساس 18001 چیست؟

OHSAS 18001 بر کنترل خطرات تمرکز دارد. این چارچوبی برای مدیریت موثر سلامت و ایمنی شغلی شامل تمام جنبه های مدیریت ریسک و انطباق قانونی ارائه می دهد. به جای هر موضوع ایمنی محصول خاص، به سلامت و ایمنی شغلی می پردازد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا