ایزو 37301 چیست؟, مرجع صدور گواهینامه ISO 37301, اخذ گواهینامه

ایزو 37301 استانداردی است که برای استقرار، توسعه، پیاده سازی، ارزیابی، حفظ و بهبود برنامه مدیریت انطباق به سازمان ها کمک می کند. استاندارد ISO 37301 همه مسائل مربوط به انطباق، از جمله مبارزه با رشوه، مبارزه با فساد، ضد انحصار، تقلب، سوء رفتار، کنترل صادرات، مبارزه با پولشویی و غیره را پوشش می دهد.

ایزو 37301 چیست

استاندارد ISO 37301 به عنوان یک معیار جهانی برای یک برنامه مدیریت انطباق موثر و پاسخگو، با پایه ای مبتنی بر حکمرانی خوب و اصول شفافیت عمل می کند. علاوه بر این، دستورالعمل‌ های تعیین‌ شده توسط استاندارد برای همه انواع و اندازه‌ های سازمان اعمال می‌شود و توسط صنعت، بخش، مواجهه با ریسک یا دسترسی جغرافیایی محدود نمی‌ شود. بنابراین هر کسب وکاری فارغ از نوع فعالیتی که دارد می تواند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 37301 نماید.

ما از طریق مقاله فوق موضوعات مربوط به استاندارد ایزو 37301 را بررسی می کنیم. اینکه مرجع صدور ایزو 37301 کیست؟، از کجا باید اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 37301 نمایید، فرآیند و مراحل دریافت گواهینامه ISO 37301:2021 چگونه است، هزینه صدور گواهینامه ایزو 37301 چقدر است و اینکه به طور کلی سیستم مدیریت انطباق (CMS) چیست.
تا انتهای مقاله با ما همراه شوید.

استاندارد ایزو 37301 چیست؟

ISO 37301 یک استاندارد سیستم مدیریت نوع A است که الزامات و دستورالعمل هایی را برای ایجاد، توسعه، پیاده سازی، ارزیابی، حفظ و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت انطباق (CMS) ارائه می کند. یک CMS رویکردی ساختار یافته را برای سازمان‌ ها فراهم می‌ کند تا کلیه تعهدات مربوط به انطباق را برآورده کنند، یعنی الزاماتی که اجباراً باید با آنها مطابقت داشته باشند مانند قوانین، مقررات، احکام دادگاه، مجوزها و همچنین مواردی که داوطلبانه انتخاب می‌کنند تا از آنها پیروی کنند، مانند خط مشی ها و رویه ها، آیین نامه های رفتاری، استانداردها و توافقات با جوامع یا سازمان های غیردولتی و قوانین داخلی.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، استاندارد جدیدی به نام ISO 37301 منتشر کرد که جایگزین نسخه قبلی ISO 19600:2014 می باشد که الزامات مربوط به سیستم های مدیریت انطباق را تعیین می کند. راه اندازی ISO 37301 گام بعدی به سوی استانداردسازی است که می تواند بر بخش های انطباق سازمان های بین المللی تأثیر بگذارد.

تاریخچه استاندارد ISO 37301:2021

تا سال 2018 میلادی، ISO 19600 استاندارد بین المللی شناخته شده برای بهترین عملکرد در مدیریت انطباق بود. اولین بار در سال 2014 معرفی شد و در بیش از 160 کشور معتبر بود، این استاندارد دستورالعمل دقیق برای برنامه های انطباق موثر ارائه کرد. با انتشار ISO 37301 در آوریل امسال، ISO 19600 پس گرفته شده و منسوخ می شود.

پس از بررسی سیستماتیک دستورالعمل های سیستم مدیریتی انطباق براساس ISO 19600 ویرایش 2014 میلادی سازمان ایزو از کمیته فنی TC 309 برای بررسی، بازنگری و تغییر الزامات استاندارد سیستم مدیریت انطباق درخواست تغییر کرد. پس در سپتامبر 2018 میلادی این کمیته استاندارد ISO 37301 را به عنوان جایگزین استاندارد ISO 19600 به سازمان ایزو پیشنهاد داد. سپس کار جهت تدوین و پیگیری به کارگروه WG4 و کمیته TC/309 واگذار شد.

استاندارد ایزو 19600 منقضی و ایزو 37301 جایگزین آن شد, شرح در تصویر

پیش نویس و مشاوره متن استاندارد جدید توسط DIS برای ISO 37301 در 5 ژوئن 2020 میلادی انجام و مورد تایید قرار گرفت. نظرات ارائه شده در مورد استاندارد ISO 37301 توسط WG4 مورد بحث قرار گرفت، پیش نویس نهایی توسط FDIS رای گیری و در فوریه 2021 میلادی به اتفاق آرا تصویب و استاندارد ایزو 37301 منتشر شد.

ISO 37301:2021 جایگزین نسخه استاندارد سیستم مدیریت انطباق ISO 19600:2014 قبلی خود شده است. با انتشار استاندارد سیستم مدیریت انطباق ISO 37301:2021 استاندارد ISO 19600:2014 به طور رسمی لغو شد. با این وجود، همه سازمان‌ هایی که قبلاً سیستم‌ های خود را بر اساس ایزو 19600 ساختار داده‌اند، می‌توانند انتظار یک انتقال روان و کارآمد را داشته باشند. بنابراین تمامی افراد و سازمان هایی که گواهینامه ایزو 19600 را دریافت کرده بودند می توانند از سال 2021 میلادی به سمت اجرا و پیاده سازی الزامات استاندارد سیستم مدیریت انطباق ISO 37301:2021 حرکت کنند.

استاندارد ایزو 37301 توسط سازمان بین المللی (ISO)، در 13 آوریل 2021 منتشر شد. این استاندارد الزامات را مشخص می کند و راهنمایی برای استفاده جهت ایجاد، توسعه، پیاده سازی، ارزیابی، حفظ و بهبود یک سیستم مدیریت انطباق موثر و پاسخگو در یک سازمان ارائه می دهد. الزامات عمومی هستند و در نظر گرفته شده اند که برای همه سازمان ها، صرف نظر از نوع، اندازه و ماهیت فعالیت، و چه در بخش های دولتی، خصوصی یا غیرانتفاعی قابل اجرا باشند.

تدوین استاندارد ایزو 37301 بر اساس اصول حکمرانی خوب، تناسب، شفافیت و پایداری است. این یک استاندارد سیستم های مدیریت نوع A است و می تواند با سایر استانداردهای سیستم های مدیریتی مانند ISO 9001 (سیستم مدیریت کیفیت)، ISO 14001 (سیستم مدیریت محیط زیست) و ISO 37001 (سیستم مدیریت ضد رشوه) ادغام شود.

الزامات استاندارد ISO 37301:2021 چیست؟

الزامات استاندارد ایزو 37301 (سیستم مدیریت انطباق SMC) جهت اجرا توسط سازمان های متقاضی برای دریافت گواهینامه ایزو 37301 طی 10 بند توسط ضمینه A معرفی شده است که به شرح زیر می باشد.

الزامات استاندارد ISO 37301:2021 چیست؟, شرح در تصویر
 1. دامنه فعالیت سازمان
 2. مراجع هنجاری
 3. اصطلاحات و تعاریف
 4. زمینه سازمان
  • 4.1 شناخت سازمان و مزینه آن
  • 4.2 درک نیازها و افراد ذینفع
  • 4.3 تعیین محدوده سیستم مدیریت انطباق
  • 4.4 سیستم مدیریت انطباق
  • 4.5 رعایت تعهدات
  • 4.6 ارزیابی ریسک انطباق
 5. رهبری
  • 5.1 رهبری و تعهد
  • 5.2 خط مشی انطباق
  • 5.3 نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات
 6. برنامه ریزی
  • 6.1 اقدامات برای رسیدگی به خطرات و فرصت ها
  • 6.2 رعایت اهداف و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها
  • 6.3 برنامه ریزی تغییرات
 7. پشتیبانی
  • 7.1 منابع
  • 7.2 شایستگی
   • 7.2.1 کلی
   • 7.2.2 فرآیند استخدام
   • 7.2.3 آموزش
  • 7.3 آگاهی
  • 7.4 ارتباطات
  • 7.5 مستند کردن اطلاعات
   • 7.5.1 کلی
   • 7.5.2 ایجاد و به روز رسانی اطلاعات مستند
   • 7.5.3 کنترل اطلاعات مستند
 8. عملیات
  • 8.1 برنامه ریزی و کنترل عملیاتی
  • 8.2 ایجاد کنترل ها و رویه ها
  • 8.3 افزایش نگرانی ها
  • 8.4 فرآیندهای تحقیق
 9. ارزیابی عملکرد
  • 9.1 نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
   • 9.1.1 کلی
   • 9.1.2 منابع بازخورد در مورد عملکرد انطباق
   • 9.1.3 توسعه شاخص ها
   • 9.1.4 گزارش انطباق
   • 9.1.5 نگهداری سوابق
  • 9.2 ممیزی داخلی
   • 9.2.1 کلی
   • 9.2.2 برنامه حسابرسی داخلی
  • 9.3 بررسی مدیریت
   • 9.3.1 کلی
   • 9.3.2 ورودی های بررسی مدیریت
   • 9.3.3 نتایج بررسی مدیریت
 10. بهبود
  • 10.1 بهبود مستمر
  • 10.2 عدم انطباق و اقدام اصلاحی

متقاضیان برای دریافت گواهینامه ایزو 37301 می بایست الزامات انطباق با استاندارد ISO 37301:2021 را مستند کرده و اقدام به انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو 37301 نمایند. جهت بررسی الزامات ایزو 37301 و انتخاب مرجع صادرکننده ایزو 37301 می توانید با ما در ارتباط باشید.

تفاوت مهم ایزو 37301 با ایزو 19600 چیست؟

علیرغم ماهیت جامع ISO 19600، این استاندارد فقط توصیه هایی را بیان می کرد و الزامات را تعیین نمی کرد. به عبارت دیگر، طبق معیارهای استاندارد ISO، استانداردهای سیستم مدیریت نوع B (MSS) (غیر قابل صدور برای گواهینامه) بود. در حالیکه ISO 37301 یک MSS نوع A است. بنابراین این یک استاندارد می تواند توسط مراجع معتبر صادرکننده گواهینامه ایزو تضمین گردد و قابلیت صدور گواهینامه ایزو 37301 برای متقاضیان است.

این استاندارد برای همه انواع سازمان ها، صرف نظر از اندازه، صنعت، در معرض خطر یا ردپای جهانی آنها قابل اجرا است. از جمله موارد زیر:

 1. سازمان های خصوصی، از جمله واحدهای تجاری جداگانه و شرکت های تابعه.
 2. سازمان های عمومی، از جمله ادارات و احزاب سیاسی.
 3. سازمان‌ های غیرانتفاعی، از جمله سازمان‌ های غیردولتی و خیریه‌ ها.

قابل ذکر است که ISO 37301 در الزامات خود انعطاف پذیر است و تشخیص می دهد که هر سازمانی مسئول تعیین نیازهای پلت فرم مدیریت انطباق خود و نحوه اجرای نهایی اقدامات توصیه شده است.

آنچه باید در مورد ایزو 37301 بدانید

استاندارد ISO 37301 نحوه پیکربندی یک سیستم مدیریت انطباق را به منظور رعایت هنجارها و مقررات حقوقی بین‌ المللی به تفصیل شرح می‌دهد. این استاندارد همچنین رعایت ارزش های اجتماعی و اخلاقی را تصریح می کند.

مشابه سایر اصول ISO برای سیستم‌ های مدیریتی، مانند استاندارد ایزو 37001 برای سیستم‌ های مدیریت ضد رشوه، ISO 37301 از اصل استاندارد ISO “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) استفاده می‌کند که در یک چرخه فرآیند بهبود مستمر مستلزم آن است که شرکت‌ های بتوانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 37301 نمایند. ISO 37301 شرکت ها را تشویق می کند تا بر اجرای سیستماتیک یک سیستم انطباق در سطح سازمان تمرکز کنند.

مراحل دریافت گواهینامه ایزو 37301 چیست؟

تعدادی از الزامات کلیدی برای دریافت گواهینامه ایزو 37301 سیستم مدیریت انطباق موثر و کارآمد در استاندارد تعبیه شده است، از جمله موارد زیر:

تاثیر مدیریت پروژه بر موفقیت سازمانی, شرح در تصویر

شناسایی ذینفعان

شناسایی افراد ذینفعی که باید در سیستم مدیریت انطباق در نظر گرفته شوند، از سازمان‌ های دولتی و نهادهای نظارتی گرفته تا همکاران تجاری و کارمندان.

تعیین زمینه سازمان

تعیین زمینه سازمان و ایجاد فرآیندهایی که تعهدات انطباق و خطرات انطباق را شناسایی می کند تا از انطباق مداوم اطمینان حاصل شود.

تعهد مدیریت

حصول اطمينان از حفظ مديريت عالي و ارگان هاي حاكم بر ارزش هاي سازمان و حمايت از كليه خط مشي ها، فرآيندها و رويه هايي كه براي دستيابي به اهداف انطباق ضروري هستند.

معرفی مکانیزم های نظارتی

معرفی مکانیسم های نظارتی برای ایجاد اندازه گیری در کسب و کار و همچنین ارزیابی برنامه مدیریت انطباق بر اساس کنترل های اجرا شده و اندازه گیری یافته ها.

نظارت

نظارت و بررسی موارد عدم انطباق به طور منظم و مداوم.

بعلاوه، قبل از استخدام پرسنل یا ارتقاء پرسنل موجود، سازمان ها موظفند اقدامات لازم را انجام دهند، از جمله بررسی رزومه یا پیشینه.

مستندات لازم جهت اجرای سیستم مدیریت انطباق را براساس الزامات ISO 37301 تکمیل نمایید و ممیزی داخلی را با کمک یک مشاور ایزو جهت بررسی اقدامات اصلاحی انجام دهید تا آماده حسابرسی و اخذ گواهینامه ایزو 37301 شوید.

مزایای اجرای CMS (سیستم مدیریت انطباق) و دریافت گواهینامه ISO 37301 چیست؟

با استفاده از اجرای یک CMS بر اساس ISO 37301:2021، سازمان ها قادر خواهند بود:

 1. از یک شرکت مشاور ایزو استفاده کنید تا بررسی کند که CMS آنها با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد.
 2. به ایجاد فرهنگ مثبت انطباق در سازمان خود کمک کنید.
 3. به نگرانی های مربوط به رعایت سریع و موثر رسیدگی کنید.
 4. با پیشگیری و تشخیص رفتار غیراخلاقی، شهرت مثبت و یکپارچگی اخلاقی خود را حفظ کنید.
 5. کسب و کار خود را توسعه دهید و پایدارتر شوید.
 6. نیازها و خواسته های کسانی که در داخل و خارج سازمان شما در این تصمیم سهیم هستند را بسنجید.
 7. با کسانی که قوانین را اجرا می کنند، روابط مفید ایجاد کنید.
 8. افزایش اعتماد به توانایی سازمان برای موفقیت بلندمدت.
 9. اعتماد و وفاداری مشتری را ایجاد کنید.

7 اصل مهم برای اجرای الزامات سیستم مدیریت انطباق ISO 37301

این استاندارد بر اساس اصول عالی و شناخته شده جهانی از جمله حکمرانی خوب، تناسب، شفافیت و پایداری است. به طور خاص در دسته های زیر قرار می گیرد:

7 اصل مهم برای اجرای الزامات سیستم مدیریت انطباق ISO 37301, شرح در تصویر
 • زمینه سازمان: درک سازمان، انتظارات ذینفعان، استراتژی و سیستم موجود و نحوه ارزیابی ریسک ها برای موفقیت ضروری است.
 • رهبری: شامل هیئت حاکمه، سیاست ضد رشوه خواری، عملکرد مطابقت، نقش ها و مسئولیت ها می شود.
 • برنامه‌ ریزی: از طریق فعالیت‌ ها و برنامه‌ ریزی‌ های انطباق، به خطرات، فرصت‌ ها و اهداف ضد رشوه یا ضد فساد رسیدگی کنید.
 • پشتیبانی: شامل منابع، آموزش، ارتباطات و مستنداتی است که کارکنان را قادر می سازد مسئولیت های خود را بدانند و مهارت های لازم را داشته باشند.
 • عملیات: تعهدات، هدایا، مهمان نوازی، کمک‌ های مالی، و تحقیقات همگی اقدامات احتیاطی هستند که به جلوگیری از رشوه و فساد کمک می‌ کنند.
 • ارزیابی عملکرد: برای اطمینان از عملکرد روان شرکت، به طور منظم مواردی مانند پیشرفت، عملکرد و انطباق را از طریق اقداماتی مانند ممیزی داخلی و بررسی مدیریت بررسی کنید.
 • بهبود: شامل برخی اقدامات اصلاحی و عدم انطباق و بهبود برنامه است.

این استاندارد بر اساس اصول عالی و شناخته شده جهانی از جمله حکمرانی خوب، تناسب، شفافیت و پایداری است. به طور خاص در دسته های زیر قرار می گیرد:

مرجع صدور گواهینامه ایزو 37301 کیست؟

به طور کلی مرجع صدور گواهینامه ایزو اختصاراً CB نامیده می شود. ما قبلاً مقاله ای تحت عنوان “اخذ گواهینامه ایزو” مکتوب کرده ایم که به طور کامل و با تهیه کلیپ در مورد مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو معتبر و غیر معتبر توضیحاتی مکتوب کرده ایم. در اینجا به طور خلاصه به موضوع مرجع صدور گواهینامه ایزو 37301 می پردازیم.

مرجع صدور ایزو اختصاراً CB نامیده می شود. همانطور که اشراف دارید سازمان بین المللی استاندارد ایزو مرجع صدور ایزو را معرفی نمی کند بلکه مرجع صدور گواهی ISO توسط سازمان اعتباردهنده کشورهای عضو انجمن اعتبارسنجی IAF مشخص می شوند. بنابراین CB ها باید ابتدا توسط AB (سازمان اعتباردهنده) کشور خودشان و سپس AB توسط انجمن اعتبارسنجی IAF اعتبارسنجی شده باشند.

شرکت هایی که در ایران اقدام به صدور گواهینامه ایزو می کنند به طورکلی به دو دسته CB های معتبر و CB های خصوصی دسته بندی می شوند. CB های معتبر نهادهایی هستند که توسط IAF تایید شده اند و CB های خصوصی مراجعی هستند که غیر IAF هستند. مسلماً مراجعی که تحت اعتبار IAF هستند بالاترین سطح اعتبار برای صدور گواهینامه ایزو 37301 را دارند. پس چنانچه مرجع صدور گواهینامه ایزو 37301 توسط انجمن IAF احراز صلاحیت و تایید شده باشد شما گواهینامه ایزو معتبر را دریافت کرده اید.

توجه کنید: صرف اینکه گواهینامه شما دارای کد استعلام است و قابلیت پیگیری دارد دلیل بر اصل بودن گواهینامه ایزو نیست.

اخذ گواهینامه ایزو 37301 از شرکت های معتبر داخل ایران

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو که توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) برای صدور ایزو تایید شده اند، نهادهایی هستند که می توانند داخل ایران گواهینامه ISO 37301 را برای سازمان های متقاضی صادر کنند. پس برای اخذ گواهینامه ایزو 37301 از شرکت های معتبر داخل ایران باید به سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مراجعه کنید.

برخی از متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 37301 نیاز دارند گواهینامه ایزو آنها مورد تایید نظام تایید صلاحیت ایران باشد. ممکن است آنها در هر استانی از ایران همانند تبریز، اصفهان، سمنان، تهران، شیراز، اهواز یا هرجای دیگری ثبت شرکت کرده باشند. مهم نیست که شرکت شما کجا است و از کجا درخواست اخذ گواهی ISO 37301:2021 را می دهید، ما می توانیم برای شما ممیزی آنلاین برگزار کنیم و توسط مرجع معتبر ایزو گواهینامه ایزو 37301 را دریافت کنیم.

پس برای اخذ گواهینامه ایزو 37301 از شرکت های معتبر داخل ایران با ما در تماس باشید.

اخذ فوری گواهینامه ایزو 37301

برخی از کارفرمایان استفاده ابزاری از گواهینامه ایزو می کنند. برای آنها اجرای الزامات سیستم مدیریت خیلی مهم نیست یا اینکه این الزامات و ساختار را در شرکت خود اجرایی کرده اند. آنها نیاز دارند خیلی سریع اقدام به اخذ فوری گواهینامه ایزو نمایند.

مراجع صادرکننده فوری گواهینامه ISO عموماً CBهای خصوصی هستند که توسط انجمن IAF تایید نشده اند. بنابراین شما می تواند در سریع ترین زمان ممکن و با حداقل هزینه گواهینامه ایزو 37301 را دریافت کنید. اما ممکن است برای شما اعتبار مرجع صدور ایزو مهم باشد. پس نیاز دارید از یک مرجع معتبر صدور ایزو تحت اعتبار IAF اقدام به خرید گواهینامه ایزو 37301 نمایید. چنانچه شما الزامات یک CMS را در سازمان خود اجرایی کرده باشید ما می توانیم توسط مرجع معتبر برای شما اقدام به اخذ فوری گواهینامه ISO 37301 نماییم.

هزینه دریافت گواهینامه ISO 37301 چقدر است؟

هزینه صدور گواهینامه ISO 37301 بستگی به بسیاری از موارد همانند نوع فعالیت سازمان، تعداد پرسنل، تعداد سایت ها و شیفت کاری، بزرگی یا کوچکی، سطح اعتبار مرجع صادرکننده ایزو و تورم اقتصادی دارد. یک مرجع معتبر تحت اعتبار NACI ایران یا انجمن IAF برای حسابرسی و صدور گواهینامه ایزو 37301 مبلغ حدود هشت میلیون تومان مطالبه می کند. ممکن است مرجع صدور شما یک CB خصوصی غیر IAF باشد، پس شما برای دریافت گواهینامه ISO 37301 نباید هزینه بالایی داشته باشید.

شما می توانید از CBهای خصوصی که تایید انجمن اعتبارسنجی IAF را ندارند با کمترین هزینه و در مدت زمان کوتاهی اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 37301 نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما ارتباط برقرار کنید و از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید.

ایزو 37301 چیست؟

ایزو 37301 استانداردی است که برای استقرار، توسعه، پیاده سازی، ارزیابی، حفظ و بهبود برنامه مدیریت انطباق به سازمان ها کمک می کند. استاندارد ISO 37301 همه مسائل مربوط به انطباق، از جمله مبارزه با رشوه، مبارزه با فساد، ضد انحصار، تقلب، سوء رفتار، کنترل صادرات، مبارزه با پولشویی و غیره را پوشش می دهد. اجرای الزامات سیستم مدیریت انطباق (CMS) اخذ گواهینامه ISO 37301:2021 را توسط یک مرجع صدور ایزو معتبر تضمین می کند.

مرجع صدور گواهینامه ایزو 37301 کیست؟

به طور کلی مرجع صدور گواهینامه ایزو اختصاراً CB نامیده می شود. شرکت هایی که در ایران اقدام به صدور گواهینامه ایزو می کنند به طورکلی به دو دسته CB های معتبر و CB های خصوصی دسته بندی می شوند. CB های معتبر نهادهایی هستند که توسط IAF تایید شده اند و CB های خصوصی مراجعی هستند که غیر IAF هستند. مسلماً مراجعی که تحت اعتبار IAF هستند بالاترین سطح اعتبار برای صدور گواهینامه ایزو 37301 را دارند. پس چنانچه مرجع صدور گواهینامه ایزو 37301 توسط انجمن IAF احراز صلاحیت و تایید شده باشد شما گواهینامه ایزو معتبر را دریافت کرده اید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا