IAF مخفف چیست؟

IAF مخفف International Accreditation Forum یعنی انجمن بین المللی اعتبار بخشی است. IAF یک سازمان جهانی غیر انتفاعی می باشد که اعضای آن از نهادهای اعتباربخشی و سایر نهادهای علاقه مند به ارزیابی انطباق در زمینه های سیستم مدیریت، محصول، فرآیندهای اجرایی، خدمات، پرسنل، اعتبارسنجی و راستی آزمایی تشکیل شده است.

IAF کیست

IAF کیست و اعضای آن چه سازمان هایی هستند؟

IAF انجمن بین المللی اعتبار بخشی است. سه دسته مختلف عضویت در IAF وجود دارد که به شرح زیر است.

اعضایی که هنوز عضو رسمی انجمن IAF نشده اند

عضویت در انجمن اعتبارسنجی بین المللی IAF برای نهادهای اعتباربخشی در سراسر دنیا آزاد است. هنگامی که یک نهاد اعتباربخشی برای اولین بار به IAF می پیوندد، یک تفاهم نامه به نام MoU برای دریافت سطح پایه عضویت (تفاهم نامه عضویت در IAF) را امضاء می کند.

امضاء تفاهم نامه MoU به این معنا نیست که یک نهاد اعتباربخشی موافقت نامه شناسایی چند جانبه MLA را امضاء کرده است. پس از پیوستن به انجمن IAF نهادهای اعتباربخشی باید قصد خود را از پیوستن به IAF اعلام نمایند. پس تا موافقنامه MLA به امضاء نرسد نهاد اعتباربخشی یک عضو موقت است.

اعضای امضاء کننده MLA

اعضای هیئت اعتباربخشی IAF پس از ارزیابی کامل عملیات خود توسط یک تیم ارزیابی همتا، که وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که متقاضی به طور کامل با استاندارد (های) بین المللی و اسناد IAF مطابقت دارد، به وضعیت امضاکننده IAF MLA دست می یابند.

هنگامی که یک نهاد اعتباربخشی موافقتنامه MLA را امضا کرد، لازم است گواهینامه ها و بیانیه های اعتبار سنجی و راستی آزمایی صادر شده توسط نهادهای ارزیابی انطباق معتبر توسط سایر امضاکنندگان در محدوده IAF MLA را شناسایی و ترویج کند. اعضای رسمی که تایید کننده MLA هستند به دو گروه زیر تقسیم بندی می شوند.

اعضای انجمن

اعضای انجمن سازمان ‌(ها) یا انجمن ‌هایی هستند که گروه مشابهی از نهاد (ها) را در سطح بین ‌المللی یا در یک اقتصاد یا منطقه نمایندگی می‌کنند. این نهاد (ها) با برنامه (های) اعضای هیئت اعتباربخشی IAF مرتبط هستند و به طور کامل از اهداف IAF پشتیبانی می کنند.

اعضای گروه اعتبار بخشی منطقه ای

اعضای گروه اعتباربخشی منطقه‌ ای متشکل از انجمن‌ (های) نهادهای اعتباربخشی و احتمالاً سایر نهاد (ها) هستند که در یک منطقه جغرافیایی شناسایی ‌شده برای ایجاد و حفظ یک توافق ‌نامه شناسایی چندجانبه بر اساس یک سیستم ارزیابی همتا همکاری می‌کنند و منافع نهاد (های) معتبر، صنعت، کاربران و نمایندگی‌ کنندگان را نمایندگی می‌کنند.

 سازمان (‌های) مشابهی که درگیر هستند، مشمول آن هستند، از نتایج ارزیابی انطباق استفاده می‌ کنند، می‌ پذیرند یا به آن‌ (ها) تکیه می‌کنند که توسط نهاد (های) معتبر توسط اعضای هیئت اعتباربخشی IAF تأیید شده‌اند و از هدف IAF حمایت می‌کنند. از گروه‌ (های) اعتباربخشی منطقه ‌ای دعوت می‌شود تا در کمیته (‌هایی) که برای تقویت همکاری بین IAF و گروه‌ (های) اعتباربخشی منطقه‌ ای ایجاد شده‌ اند، نمایندگی کنند.

گروه اعتباربخشی منطقه ای شناخته شده

یک گروه اعتباربخشی منطقه ‌ای شناسایی شده یک گروه اعتباربخشی منطقه‌ ای است که برای تأیید اینکه عضویت و معیارهای ارزیابی همتایان MLA مطابق با الزامات IAF هستند یا از آنها فراتر می‌رود، ارزیابی شده است. IAF همچنین ناظران غیرعضو دارد. در مواردی که هیئت مدیره معتقد است ایجاد روابط نزدیکتر با یک نهاد خاص به نفع اعضای IAF است، هیئت مدیره می‌تواند برای مدتی که بیش از سه سال نباشد وضعیت ناظر را به چنین نهادی اعطا کند.

ناظران ممکن است برای شرکت در جلسات IAF ویا شرکت در کارهای فنی به روشی که هیئت مدیره تعیین می کند دعوت شوند، اما واجد شرایط رای دادن در مورد هر موضوعی که برای حل و فصل به اعضا گذاشته می شود، نیستند.

رئیس جدید انجمن IAF کیست؟

رئیس جدید انجمن IAF کیست

در 4 نوامبر سال 2021 میلادی آقای امانوئل ریوا (رئیس سازمان اعتباربخشی ایتالیا) به عنوان رئیس IAF برای یک دوره اولیه سه ساله انتخاب شده است. اعضای IAF آقای امانوئل ریوا از نهاد اعتباربخشی ایتالیایی Accredia را به عنوان رئیس جدید IAF انتخاب کردند. او جایگزین آقای شیائو جیان‌هوا از CNAS شد که دومین دوره از دو دوره او در مجمع عمومی IAF   در 4 نوامبر 2021 میلادی به پایان رسید.

به همین مناسبت،” آقای ریوا پیامی را با اعضا و ذینفعان به اشتراک می گذارد”:

اعضا و ذینفعان محترم IAF،

می‌خواهم از شیائو جیان‌ هوا برای تمام سال (‌هایی) که به IAF اختصاص داده شده و از کل جامعه زیرساخت کیفیت بین ‌المللی تشکر کنم.

راهنمایی (های) او به ما آموخته است که با صبر و حوصله و احساس وحدت واضح به تصمیمات برسیم و در صورت لزوم مکث کنیم تا به همه اجازه دهیم بدون عجله، انتخاب (های) روی میز را درک کنند. من با کمال میل جلسات فوق العاده ای را به یاد می آورم که نزدیک به جلسات مهم برگزار می شد تا همه را در تصمیم گیری (های) مشترک مشارکت دهم. این یک استراتژی برنده بود که ما را به جایی که اکنون هستیم رساند و من قاطعانه قصد دارم آن را در سال (های) آینده ادامه دهم. قدرت انتظار، و مدیریت زمان.

با این روحیه به اشتراک گذاری و گفت و گو باید با پروژه های جاه طلبانه و مهمی که پیش رو داریم روبرو شویم. اینها شامل مدیریت پس از COVID-19، بهبود پایگاه داده IAF و اولین شناسایی‌ (ها) مطابق با IEC/ISO 17029 است.

ما در دنیای پیچیده ای زندگی می کنیم که در آن شرایط اضطراری و بحران (ها) به سرعت در مقیاس جهانی گسترش می یابند. همه‌ گیری سال‌ (های) اخیر و همچنین بحران (‌های) زیست‌ محیطی و جمعیتی مرتبط، دولت‌ (ها) و همه ما را ملزم به تصمیم ‌گیری مهم می‌کند. تصمیماتی که بر کیفیت زندگی نسل (های) آینده تأثیر می گذارد.

اعتبارسنجی و ارزیابی انطباق می تواند به یافتن پاسخ (ها) و راه حل (ها) کمک کند.

در طول دهه گذشته، پایداری به موضوع اصلی در دستور کار بسیاری از کشورها تبدیل شده است و زیرساخت کیفیت نیز به همین ترتیب به جلو حرکت کرده است. من با خوشحالی به یاد دارم که سازمان ایزو ژوئن گذشته گروه مشاوره استراتژیک ISO در اکوسیستم زیست محیطی، اجتماعی، حکمرانی (ESG) راه اندازی کرد.

چشم انداز انجمن IAF چیست

در چشم انداز جدید که توسط رئیس جدید انجمن IAF اعلام شده به مضوعات زیر پرداخت.

گسترش و اشتراک، پروژه همکاری نزدیک تر با ILAC از اهمیت اساسی برخوردار است و امیدواریم ما را به یک سازمان واحد تبدیل کند. نیاز به شمول و درک انگیزه (های) دیگران نیز باید در ساختار یک سازمان منعکس شود. مسئله انسجام و همچنین مدیریت خوب است. وحدت ارزش بیشتری ایجاد می کند.

ما باید به یاد داشته باشیم که اعتباربخشی بیش از هر چیز خدماتی است که برای کاربران ارزش ایجاد می کند، ارزش شفافیت و کارایی برای شهروندان، مشاغل و ادارات دولتی است. ما باید به نیازهای تنظیم کننده (ها) و بازار گوش دهیم، بدون اینکه ارزش فعالیت (های) خود را فراموش کنیم.

چشم انداز IAF این است که “اعتبارگذاری جهان را بهتر می کند”، نه تنها به این دلیل که تجارت را تسهیل می کند، بلکه به این دلیل که از سلامت، ایمنی و نیازهای مردم دفاع می کند. وقتی از یک موقعیت دفاع می کنیم باید این را در نظر داشته باشیم. دفاع از این مفهوم به معنای داشتن صداقت فکری است تا تجربیات و مهارت (های) خود را در اختیار همه قرار دهیم. به نفع همه. برای اینکه به کاری که انجام می دهیم معنا بدهیم.

هدف IAF چیست؟

IAF کار می کند تا مؤثرترین راه را برای دستیابی به یک سیستم واحد بیابد که به شرکت های دارای گواهی ارزیابی انطباق معتبر در یک بخش از جهان اجازه می دهد تا آن گواهی را در سایر نقاط جهان به رسمیت بشناسند.

انجمن اعتباربخشی بین المللی IAF کجا واقع شده؟

دفتر مرکزی انجمن بین المللی اعتباربخشی کجاست؟ انجمن بین المللی اعتباربخشی در چلسی، ماساچوست، ایالات متحده واقع شده است.

هزینه دریافت گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF چقدر است؟

هزینه صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF در ایران به مسائل مختلفی همانند نوع فعالیت سازمان متقاضی، تعداد پرسنل، تعداد سایت ها، بزرگی یا کوچکی سازمان و مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو دارد. معمولاً هزینه اخذ گواهینامه ایزو 9001 تحت اعتبار انجمن IAF در شهرهای مختلف ایران همانند اصفهان، تبریز، تهران، سمنان، شیراز و مشهد حدود 250 دلار اعلام می شود.

تفاوت بین IAF و NACI چیست؟

انجمن اعتبارسنجی بین المللی IAF یک نهاد اعتباردهنده بین المللی متشکل از چندین نهاد اعتباربخشی کشورهای عضو است. در حالی که مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) یکی از اعضاء انجمن اعتبارسنجی IAF است.

تفاوت بین ILAC و IAF چیست؟

توافقنامه ILAC مربوط به کالیبراسیون، آزمایش، معاینه پزشکی، تست مهارت، مواد مرجع و بازرسی است. توافقنامه IAF مربوط به صدور گواهینامه سیستم های مدیریت، محصولات، افراد و اعتبار سنجی و راستی آزمایی است.

چند کشور عضو IAF هستند؟

IAF یک شبکه برجسته متشکل از 468 عضو از 75 کشور جهان است که شامل همه آژانس های فضایی، شرکت ها، انجمن ها، سازمان ها، موزه ها و موسسات پیشرو در سراسر جهان می شود. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  (NACI) تحت اعتبار سازمان استاندارد ایران یکی از اعضاء رسمی انجمن اعتباربخشی IAF است.

لوگو IAF چیست؟

تصویر لوگو انجمن اعتباربخشی بین المللی IAF در زیر نمایش داده شده است. کسب وکارهایی که گواهینامه ایزو خود را به صورت معتبر و توسط CB (های) تحت اعتبار IAF دریافت می کنند، لوگو IAF را در انتهای گواهینامه ایزو خود مشاهده می کنند.

لوگو IAF

در لوگو IAF یک کره زمین به صورت منحنی درج شده و علامت IAF در وسط کره زمین نمایان است. کلمه International به صورت بزرگ در بالای کره و کلمه Accreditation Forum در پایین قابل مشاهده است.

سایت رسمی IAF چیست؟

وب سایت رسمی انجمن اعتباردهنده بین المللی IAF،  WWW.IAF.NU است. سازمان ISO سایت   iafcertsearch.org را به عنوان سایت انجمن IAF معرفی می کند. برای شناسایی CB (های) معتبر صادرکننده گواهینامه ایزو باید به این سایت رجوع کنید.

سایت رسمی IAF چیست؟, شرح در تصویر

آیا ایران گواه یک CB تحت اعتبار IAF است؟

خیر. ایران گواه به طور کلی مرجع صادرکننده گواهی سیستم مدیریت یا گواهینامه ایزو نیست. ما مشاور جهت پیاده سازی الزامات ایزو هستیم و می توانیم متقاضیان را راهنمایی کنیم تا:

  • مرجع صدور گواهینامه ایزو معتبر را شناسایی کنند.
  • هزینه کمتری جهت دریافت گواهینامه ایزو پرداخت نمایند.
  • در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به اخذ گواهینامه ایزو نمایند.
  • ممیزی داخلی جهت صدور گواهینامه ایزو.
  • و خدمات دیگری که ارائه می دهیم.

جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر تحت اعتبار IAF با ما در تماس باشید.

پرسش های متداول

IAF کیست, IAF مخفف چیست؟

IAF مخفف International Accreditation Forum یعنی انجمن بین المللی اعتبار بخشی است. IAF یک سازمان جهانی غیر انتفاعی می باشد که اعضای آن از نهادهای اعتباربخشی و سایر نهادهای علاقه مند به ارزیابی انطباق در زمینه های سیستم مدیریت، محصول، فرآیندهای اجرایی، خدمات، پرسنل، اعتبارسنجی و راستی آزمایی تشکیل شده است.

انجمن اعتباربخشی بین المللی IAF کجا واقع شده؟

دفتر مرکزی انجمن بین المللی اعتباربخشی کجاست؟ انجمن بین المللی اعتباربخشی در چلسی، ماساچوست، ایالات متحده واقع شده است.

تفاوت بین IAF و NACI چیست؟

انجمن اعتبارسنجی بین المللی IAF یک نهاد اعتباردهنده بین المللی متشکل از چندین نهاد اعتباربخشی کشورهای عضو است. در حالی که مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) یکی از اعضاء انجمن اعتبارسنجی IAF است.

سایت رسمی IAF چیست؟

وب سایت رسمی انجمن اعتباردهنده بین المللی IAF،  WWW.IAF.NU است. سازمان ISO سایت   iafcertsearch.org را به عنوان سایت انجمن IAF معرفی می کند. برای شناسایی CB (های) معتبر صادرکننده گواهینامه ایزو باید به این سایت رجوع کنید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا