پیاده سازی ISO 9001 باعث بهبود عملکرد تجاری می شود

آیا پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 کمکی به سازمان ها جهت بهبود عملکرد تجاری آنها می کند؟, چگونه کمک می کند.

پیاده سازی ISO 9001

سوال اغلب درخواست کنندگان گواهینامه ایزو 9001 این است که “آیا پیاده سازی ISO 9001 باعث بهبود عملکرد تجاری می شود؟“, اگر می شود، چگونه؟. برخی از آنها نمی دانند از کجا باید شروع کنند و اجرای الزامات استاندارد ایزو 9001 چه کمکی می تواند به بهبود فرآیند کاری آنها کند.

بازارهای معاصر در یک محیط بسیار رقابتی کار می کنند. برای سازمان ها ضروری است که عملکرد تجاری خود را بهبود بخشند و از رقبای خود جلوتر بمانند. بهبود عملکرد کسب و کار مستلزم کاهش هزینه بدون به خطر انداختن کیفیت است. پیاده سازی ISO 9001 می تواند به سازمان ها کمک کند تا به راحتی عملکرد تجاری خود را بهبود بخشند.

ISO 9001 یک استاندارد بین المللی است که الزامات سیستم های مدیریت کیفیت را تعریف می کند. این دارای تمام موادی است که می تواند تضمین کند که یک تجارت به بهترین شکل فعالیت می کند و عملکرد آن را بهبود بخشیده خواهد شد. بیایید بررسی کنیم که چگونه جنبه های مختلف ISO 9001 به دستیابی به عملکرد تجاری بالاتر کمک می کند.

پیاده سازی ISO 9001 باعث بهبود عملکرد تجاری می شود؟، چگونه

عملکرد تجاری با کیفیت محصول، کنترل ضایعات، کاهش هزینه، بهبود رقابت، حجم فروش و سودآوری تعریف می شود. یک سیستم ISO 9001 تضمین می کند که هر یک از این عوامل با اجرای الزاماتی که در بندهای مختلف استاندارد تعبیه شده اند، بهبود می یابند.

بهبود عملکرد تجاری

کیفیت محصول

کیفیت محصول و دستیابی به رضایت بیشتر مشتری، هسته اصلی استاندارد ISO 9001 است. ISO 9001 کنترل‌ های مختلفی را در بندهای خود تعریف می‌ کند که تضمین می‌ کند که یک سازمان خروجی با کیفیت بالا را به مشتریان خود ارائه می‌کند و انتظارات مشتریان خود را برآورده می‌کند. برخی از الزامات ISO 9001 که این موارد را تضمین می کند عبارتند از:

  • درک زمینه: ISO 9001 مستلزم آن است که یک سازمان ضمن تعریف محدوده سیستم مدیریت کیفیت، الزامات همه طرف های ذینفع و مسائل داخلی یا خارجی مرتبط با سازمان را درک کند. این تضمین می کند که هنگام تعریف سیستم مدیریت کیفیت، نیازهای مشتریان به خوبی درک شده و مورد توجه قرار می گیرد. ایزو 9001 مستلزم آن است که مدیریت ارشد به طور فعال خود را در تعریف جهت استراتژیک و اطمینان از اجرای سیستم مدیریت کیفیت در ارتباط با سناریوی تجاری و همسویی با اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت ها درگیر کند. درک نیازهای مشتریان و تعیین اهداف تضمین می کند که سازمان نیازهای مشتریان خود را به خوبی درک می کند و فرآیندهای تعریف شده، بیشتر مشتری محور هستند.
  • مدیریت ریسک: تفکر مبتنی بر ریسک در نسخه جدید ISO 9001 معرفی شده است و ابزار مهمی برای درک خطرات موجود در ارائه محصول یا خدمت با کیفیت به مشتری و انجام اقداماتی برای مقابله با این خطرات است.
  • کنترل های عملیاتی: کنترل های مختلفی در استاندارد در بندهای مختلف تعبیه شده است تا اطمینان حاصل شود که تمام تحویل ها قبل از رسیدن به مشتری بررسی و آزمایش می شوند. برخی از این موارد عبارتند از بررسی الزامات یا طراحی، بازرسی کیفیت مواد خام یا محصول نهایی، نظارت بر تامین کنندگان و غیره.
  • منابع و زیرساخت: ISO 9001 تمام جنبه های یک کسب و کار و سیستم های پشتیبانی مورد نیاز برای اطمینان از کیفیت محصول برای مشتری را هدف قرار می دهد. این شامل زیرساخت، ارتباطات، منابع، شامل منابع انسانی و تجهیزات می شود.
  • رویکرد داده محور: ISO 9001 استانداردی است که توسط داده ها هدایت می شود و دارای مکانیسم های نظارتی کارآمدی است. این امر مستلزم آن است که سازمان اهداف کیفی خود را مشخص کرده و به طور مداوم عملکرد خود را بهبود بخشد. سازمان ها با تمرکز مستمر بر اهداف کیفی و با بهبود اهداف، به اهداف تجاری خود دست می یابند.
  • رویکرد فرآیندی: ISO 9001 بر داشتن مجموعه ای استاندارد از رویه ها و داشتن فرآیندهای ساده در تمام بخش های یک سازمان تمرکز دارد. این تضمین می کند که فرآیندها تکرار می شوند و هر بار کیفیت یکسانی از محصول تولید می شود. این رویکرد کنترل های لازم را فراهم می کند که برای حفظ خطرات در سطح قابل قبول و ارائه یک نتیجه سازگارتر مورد نیاز است.
  • کارکنان توانمند و متعهد: ISO 9001 همچنین بر داشتن کارکنان توانمند و متعهد، محیط کاری مناسب، دسترسی به دانش و آموزش سازمانی تاکید دارد. این به بهبود روحیه کلی کارکنان کمک می کند و کارکنان بهترین تلاش خود را برای رضایت مشتری و تضمین کیفیت بهتر محصول می کنند.

کنترل ضایعات

برای دستیابی به عملکرد تجاری بالاتر، کنترل ضایعات مهم است زیرا فرآیندهای شما را کارآمدتر می‌کند. این همچنین تضمین می کند که رویه ها بهینه شده و کیفیت محصول بهبود می یابد.

  • محصول/فرآیند غیر منطبق: الزامات ISO 9001 رویکرد بسیار دقیقی را برای رسیدگی به محصول یا فرآیندهای غیر منطبق تعریف می کند. این امر مستلزم آن است که یک سازمان تمام جنبه های عدم انطباق ها را تجزیه و تحلیل کند و اطمینان حاصل کند که عدم انطباق ها دوباره رخ نمی دهد. این رویکرد فعال باعث بهبود فرآیندها و کاهش ضایعات در فرآیندها می شود.
  • بهبود مستمر: نسخه جدید استاندارد ISO 9001 جنبه های مختلف اداره یک تجارت فراتر از یک سیستم مدیریت کیفیت را به تصویر کشیده است. این یک چارچوب یا ابزاری برای بهبود عملکرد می دهد. ISO 9001 بر بهبودهای مستمر تمرکز دارد که مستلزم آن است که سازمان ها راه های مختلفی را برای بهبود مجموعه فعلی فرآیندها و توسعه روش های بهینه کار بررسی کنند.

کاهش هزینه

پیاده سازی ISO 9001 به این معنی است که کسب و کار مجموعه ای از فرآیندهای منسجم را اجرا می کند که به طور مداوم با گذشت زمان در حال بهبود هستند. این کارایی را به ارمغان می‌آورد و با همان مجموعه منابع، چیزهای بیشتری ارائه می‌کنید. کنترل ضایعات و دوباره کاری کمتر هزینه تحویل را کاهش می دهد.

رقابت پذیری

مدیریت ریسک کارآمد که در تمام فرآیندهای سازمان تعبیه شده است، تضمین می کند که سازمان نیازهای تجاری را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده است. این امر تمامی ریسک های ناشی از عوامل خارجی مانند رقابت، بازار، روندها، پیشرفت های تکنولوژیکی و غیره را کاهش می دهد و پایداری کسب و کار را در بازار رقابتی بهبود می بخشد.

ISO 9001 همچنین اعتماد مشتریان را به فرآیندهای سازمان بهبود می بخشد، زمانی که یک سازمان دارای گواهینامه ISO 9001 باشد. ISO 9001 بر افزایش رضایت مشتری و تلاش برای بهبود روابط با مشتری در تمام سطوح تمرکز دارد. این خود رقابت پذیری یک سازمان را با حفظ مشتریان قدیمی و معرفی مشتریان جدید بهبود می بخشد.

حجم فروش و سودآوری

افزایش کلی شهرت سازمان در بازار به دلیل رضایت عالی مشتری و بهبود تحویل محصول، حجم فروش را افزایش می دهد. کاهش هزینه ها و افزایش فروش منجر به افزایش سودآوری در تجارت می شود.

ISO 9001, شرح در تصویر

نتیجه

ISO 9001 همه چیز در مورد: بهبود کیفیت محصول + بهبود فرآیند است.

هر دوی این عوامل، زمانی که از طریق بندهای مختلف ISO 9001 اجرا می شوند، تضمین می کنند که ضایعات کمتری در سیستم وجود دارد. این بیشتر کاهش هزینه را تضمین می کند. کاهش هزینه به سازمان کمک می کند تا ارزش بهتری را به مشتریان خود منتقل کند. همانطور که با همان هزینه برای مشتری ارزش ارائه می کنید، مشتری “خوشحال” می شود و سود بیشتری به دست می آورید.

هر مشتری خوشحال به شما مراجع جدیدی ارائه می دهد و رقابت شما بهبود می یابد. افزایش حجم فروش چیزی است که به دنبال آن سودآوری شما را افزایش می دهد. بنابراین، تنها با به کارگیری استاندارد ISO 9001، با بهبود در تمام پارامترهایی که عملکرد را تعریف می کنند، به عملکرد تجاری بالاتری می رسید.

پرسش های متداول

چگونه پیاده سازی ISO 9001 باعث بهبود عملکرد تجاری می شود؟

عملکرد تجاری با کیفیت محصول، کنترل ضایعات، کاهش هزینه، بهبود رقابت، حجم فروش و سودآوری تعریف می شود. یک سیستم ISO 9001 تضمین می کند که هر یک از این عوامل با اجرای الزاماتی که در بندهای مختلف استاندارد تعبیه شده اند، بهبود می یابند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا