گواهینامه دوره آموزشی ایزو, معتبر, قابل استعلام, جهت رزومه

اخذ گواهینامه دوره آموزشی ایزو و دریافت گواهینامه های مدیریتی معتبر مربوط به دوره ممیزی، سر ممیزی، دوره سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و گواهینامه HSE شخصی، متقاضیان بیشماری در ایران دارد.

گواهینامه دوره آموزشی ایزو

اخذ گواهینامه دوره آموزشی ایزو و دریافت گواهینامه های مدیریتی معتبر مربوط به دوره ممیزی، سر ممیزی، دوره سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و گواهینامه HSE شخصی، متقاضیان بیشماری در ایران دارد. عموماً اشخاص با دریافت گواهینامه دوره آموزشی به دنبال تقویت رزومه کاری، استخدام یا ارتقاء رتبه شغلی سازمانی هستند. برخی از سازمان ها و ارگان ها با برگزاری دوره (های) آموزش ایمنی و بهداشت یا مدیریتی برای نفرات سازمانی خود اقدام به دریافت گواهینامه دوره آموزشی ایزو معتبر می کنند.

گواهینامه ایزو 9001 برای اشخاص و گواهینامه HSE شخصی جزو پرتقاضاترین گواهینامه دوره آموزشی می باشد که توسط اشخاص در ایران درخواست می شود. شرکت ها و سازمان ها در صورت اجرای الزامات استاندارد ایزو و اشخاص در صورت حضور در دوره آموزشی ایزو یا مطالعه مستندات استاندارد ایزو می توانند درخواست دریافت گواهینامه ایزو به نام خودشان داشته باشند.

بنابراین هم شرکت ها و کسب وکارها به نام شرکت یا برند و هم اشخاص به نام خودشان می توانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو نمایند. حال اینکه شرایط دریافت گواهینامه ایزو برای اشخاص چیست و اشخاص حقیقی چه نوع گواهینامه ایزو (یی) می توانند دریافت کنند. ما توسط مقاله “گواهینامه دوره آموزشی ایزو” به شرایط و مراحل صدور گواهینامه مدیریتی ایزو برای اشخاص می پردازیم. با مطالعه این مقاله می توانید در مورد اعتبار نهادهای صادرکننده گواهینامه دوره آموزشی همینطور هزینه صدور گواهینامه دوره آموزشی اطلاعاتی به دست آورید.

چرا اشخاص نیاز به گواهینامه دوره آموزشی ایزو دارند؟

رهبری در استاندارد ایزو 45001

اشخاص حقیقی یا افرادی که عموماً پرسنل شرکت ها و سازمان ها هستند جهت ارتقا گروه شغلی، رتبه شغلی یا بعضاً تکمیل رزومه درخواست اخذ گواهینامه دوره آموزشی ایزو را دارند. بعضاً گواهینامه درخواستی توسط اشخاص حقیقی که به گواهینامه دوره مدیریتی هم عنوان می شود، گواهینامه ایزو 9001 یا گواهینامه HSE است.

برخی از سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصولتی دوره های آموزشی برای پرسنل خود برگزار می کنند و درخواست صدور گواهینامه دوره آموزشی ایزو یا HSE به نام افراد دارند. اینها ممکن است دوره مدیریت کیفیت (QM)، دوره ممیزی سیستم مدیریت کیفیت (QMS)، دوره ارتباط با مشتریان و رضایتمندی مشتری، دوره مدیریت پروژه، دوره ایمنی و بهداشت شغلی یا دوره های دیگر را در محل شرکت یا پروژه برگزار کنند.

بنابراین، جهت مستند کردن دوره آموزشی برگزار شده نیاز به اخذ گواهینامه دوره آموزشی ایزو یا HSE به نام اشخاص حاضر در دوره دارند.

دوره (های) آموزشی مدیریتی مربوط به ایزو کجا برگزار می شود؟

دوره های آموزشی استاندارد معمولاً توسط آموزشگاه های فنی حرفه ای، موسسات آموزشی، ارگان ها یا خود کارفرمایان در محل شرکت یا پروژه برگزار می شود. مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کار) دوره های مربوط به ایمنی کارگری، دوره مسئول ایمنی، دوره HSE، دوره ایمنی عمومی کارفرمایی را ثبت نام و برگزار می کند.

برخی از موسسات آموزشی که به صورت شخصی ثبت شده فارغ از اینکه مجوز برگزار دوره آموزشی را دارند یا خیر، اقدام به برگزار دوره های آموزش ممیزی، دوره آموزشی ایمنی و بهداشت شغلی، دوره رضایتمندی مشتریان و دوره های مربوط به سیستم مدیریت کیفیت، می کنند.

آیا مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه دوره آموزشی استاندارد ایزو را برگزار می کند؟

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار

در جواب باید عنوان کرد، خیر. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه یک مرکز مشاور هست که براساس نیاز متقاضیان اقدام به اخذ گواهینامه ایزو، اخذ گواهینامه CE، مشاوره و کارسازی اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و اخذ گواهینامه دوره آموزشی استاندارد ایزو می نماید.

بنابراین اشخاص حقیقی در صورتی که واجد شرایط باشند و مستندات دوره آموزشی برگزار شده را ارائه دهند، می توانند توسط ایران گواه اقدام به اخذ گواهینامه ایزو به نام خودشان نمایند.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو به نام اشخاص حقیقی چیست؟

مهمترین چالش متقاضیان اخذ گواهینامه دوره آموزشی ایزو یا گواهینامه HSE به نام خودشان، مدارک لازمه است. در جواب سوال به مدارک لازم جهت صدور گواهینامه ایزو به نام اشخاص باید به مدارک زیر اشاره کنیم.

مدرک شناسایی

ارائه کپی شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی به همراه تکمیل فرم درخواست گواهینامه ایزو برای اشخاص حقیقی.

مدرک تحصیلی

ارائه آخرین مدرک تحصیلی برای متقاضی دوره آموزشی استاندارد ایزو الزامی است. متقاضیان می توانند حتی با مدرک تحصیلی دیپلم اقدام به اخذ گواهینامه HSE یا گواهینامه ایزو نمایند ولی پیشنهاد می شود مدرک تحصیلی کارشناسی ارائه دهند.

یک قطعه عکس

ارائه یک قطعه عکس پرسنلی جهت درج روی گواهینامه الزامی است. پیشنهاد می شود تصویر ارسالی پشت زمینه سفید داشته باشد.

ارائه مستندات مربوط به برگزاری دوره آموزش

ممکن است شما در یک آموزشگاه یا موسسه، دوره آموزش مدیریتی که درخواست اخذ گواهینامه آن را دارید، دیده باشید. بنابراین مدارک و مستندات دوره برگزار شده را برای اخذ گواهینامه دوره آموزشی یا گواهی HSE شخصی که درخواست دارید را باید ارسال نمایید. ممکن است شما در دوره آموزشی استاندارد ایزو ثبت نام نکرده باشید. شما می توانید با دانلود مستندات ایزو و مطالعه آن در آزمون های برگزار شده شرکت نمایید و اقدام به اخذ گواهینامه ایزو به نام خود نمایید.

اشخاص حقیقی چه گواهینامه های ایزو (یی) می توانند دریافت کنند؟

اشخاص با توجه به نوع فرآیند شغلی خود می توانند درخواست اخذ گواهینامه ایزو یا HSE شخصی داشته باشند. گواهینامه های ایزو صادر شده برای اشخاص به شرح زیر می باشد.

اخذ ایزو اخذ گواهینامه ایزو فوری

گواهینامه ایزو 9001

اشخاص حقیقی می توانند اقدام به دریافت گواهینامه ایزو 9001 به نام خودشان نمایند. این مدرک عمومی بوده و تمامی افراد می توانند در دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ثبت نام نمایند و گواهینامه ایزو 9001 دریافت کنند.

گواهینامه ایزو 19011

استاندارد ایزو 19011 راهنمایی هایی در مورد ممیزی و حسابرسی داخلی ارائه میدهد. مدیران کنترل کیفیت یا مسئول QC شرکت ها مخصوصاً واحدهای تولیدی می توانند با حضور در دوره های ممیزی استاندارد ایزو، دوره ممیزی کنترل کیفیت را بگذرانند و گواهینامه ایزو 19011 به نام خودشان دریافت کنند. گواهینامه ایزو 19011 به نام دوره ممیزی ایزو نیز نامیده می شود.

گواهینامه ایزو 22000

اشخاص حقیقی که در حوزه صنایع غذایی فعالیت می کنند می توانند به نام شخص گواهینامه ایزو 22000 اخذ نمایند. استاندارد ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی است.

گواهینامه ایزو 45001

ایمنی و بهداشت شغلی مهمترین موضوع برای سازمان ها است. لذا مسئولین ایمنی یا افسران ایمنی می توانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 45001 به نام خودشان نمایند.

اخذ گواهینامه مسئول ایمنی

گواهینامه HSE

استاندارد HSE جزو گواهینامه هایی است که درخواست زیادی دارد. متقاضیان اخذ گواهینامه HSE شخصی، اشخاصی هستند که به عنوان مسئول ایمنی یا افسر HSE در کارگاه های پیمانکاری مشغول هستند. اشخاص حقیقی می توانند گواهینامه HSE را دریافت کنند. گواهینامه آموزشی HSE با گواهینامه ارزیابی ریسک و گواهینامه 40 ساعته ایمنی و بهداشت متفاوت است. برای اطلاع از نحوه دریافت گواهینامه دوره 40 ساعته ایمنی و بهداشت و 16 ساعته ارزیابی ریسک مقاله “اخذ گواهینامه مسئول ایمنی” را در منو گواهینامه پیمانکاران مطالعه بفرمایید.

گواهینامه GMP

استاندارد GMP شرایط تولید خوب یا تولید با کیفیت خوب را تضمین می کند. بنابراین مسئولین فنی واحدهای تولیدی درخواست حضور در دوره آموزشی GMP دارند. اشخاص حقیقی می توانند گواهینامه GMP شخصی را دریافت کنند.

گواهینامه ایزو 13485

ایزو 13485 سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی را تضمین می کند. اشخاص حقیقی که در حوزه فعالیت تجهیزات پزشکی فعال هستند نیاز دارند دوره آموزشی ایزو 13485 را شرکت و اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 13485 به نام خودشان نمایند.

گواهینامه ایزو 14001

دوره آموزشی سیستم مدیریت محیط زیست توسط برخی از موسسات برگزار می گردد. اشخاص حقیقی با حضور و ثبت نام در دوره آموزشی استاندارد ایزو 14001 می توانند اقدام به دریافت گواهینامه ایزو 14001 به نام خودشان نمایند.

مرجع صدور گواهینامه ایزو برای اشخاص حقیقی کیست؟

موسسات آموزشی یا موسسات آموزشی که دوره های استاندارد ایزو را برگزار می کنند، خود اقدام به صدور گواهینامه آموزشی ایزو برای متقاضیان می کنند. ممکن است مرجع صدور مجوز صدور گواهینامه آموزشی برای افراد را داشته باشد یا ممکن است مجوز صدور را نداشته باشد. تعداد نهادهایی که گواهینامه ایزو برای اشخاص صادر می کنند خیلی زیاد است. ممکن است مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو برای اشخاص در شهرهای مختلفی همانند تبریز، شیراز، رشت، سمنان، اصفهان یا هر شهر دیگری باشند.

تفاوتی ندارد شما در چه استانی هستید و درخواست اخذ گواهینامه ایزو شخصی را دارید. شما با ارائه مستندات دوره های گذرانده شده می توانید توسط شرکت ایران گواه گواهینامه ایزو یا گواهینامه HSE شخصی دریافت کنید.

آیا گواهینامه اشخاص هم قابل استعلام است؟

بله. مرجع صادرکننده گواهینامه دوره آموزشی ایزو یا HSE برای اشخاص دارای یک سایت رسمی بوده که گواهینامه صادر شده با کد ملی یا مشخصات فرد دریافت کننده قابل استعلام است.

آیا گواهینامه ایزو دوره های آموزشی نیاز به تمدید دارند؟

خیر. گواهینامه ایزو که به اسم اشخاص صادر می شود تاییدیه مستندات آموزش برگزار شده است. بنابراین این گواهینامه نیاز به تمدید ندارد.

هزینه دریافت گواهینامه ایزو اشخاص چقدر است؟

هزینه حضور در دوره آموزشی استاندارد ایزو و هزینه صدور گواهینامه برای اشخاص حقیقی با توجه به سطح دوره برگزار شده متفاوت است. مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو برای اشخاص سطح اعتباری متفاوتی دارد. ممکن است مرجع صدور گواهینامه دارای اعتبار بین المللی باشد یا فاقد اعتبار بین المللی. بنابراین هزینه اخذ گواهینامه ایزو شخصی بستگی به سطح دوره آموزشی و سطح اعتبار مرجع صادرکننده دارد.

آیا گواهینامه ایزو شخصی اعتبار بین المللی دارد؟

درجواب سوال باید گفت ممکن است گواهینامه ایزو اشخاص دارای اعتبار بین المللی باشد یا اینکه فاقد اعتبار بین المللی باشد. چنانچه شما دوره را توسط موسسات مورد تایید فنی حرفه ای گذرانده باشید گواهینامه شما مورد تایید ارگان های دولتی داخلی است. اگر مرجع صدور گواهینامه ایزو شخصی یک آموزشگاه خصوصی باشد، ممکن است گواهینامه شما فاقد اعتبار بین المللی باشد.

پرسش های متداول

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو به نام اشخاص حقیقی چیست؟

در جواب سوال به مدارک لازم جهت صدور گواهینامه ایزو به نام اشخاص باید به مدارک هویتی شامل کارت ملی، گذرنامه یا شناسنامه، مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس به همراه مستندات مربوط به دوره آموزشی گذرانده شده اشاره کنیم.

اشخاص حقیقی چه گواهینامه های ایزو (یی) می توانند دریافت کنند؟

اشخاص با توجه به نوع فرآیند شغلی خود می توانند درخواست اخذ گواهینامه ایزو یا HSE شخصی داشته باشند. گواهینامه های ایزو صادر شده برای اشخاص می تواند گواهینامه ایزو 9001 شخصی، گواهینامه دوره ممیزی ایزو، گواهینامه دوره مدیریت پروژه یا…. باشد.

آیا گواهینامه اشخاص هم قابل استعلام است؟

بله. مرجع صادرکننده گواهینامه دوره آموزشی ایزو یا HSE برای اشخاص دارای یک سایت رسمی بوده که گواهینامه صادر شده با کد ملی یا مشخصات فرد دریافت کننده قابل استعلام است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا